Eveniment editorial de excepţie dedicat Centenarului Marii Uniri

Programul de manifestări culturale dedicate Centenarului Marii Uniri a debutat ieri cu un eveniment editorial de excepţie: lansarea cărţii „Astra şi Marea Unire”, apărută la Casa Cărţii de Ştiinţă din Cluj-Napoca sub coordonarea profesorului Mircea Popa. Evenimentul a avut loc în Sala de Sticlă a Primăriei Cluj-Napoca, printre participanţi numărându-se numeroase personalităţi ale vieţii academice şi culturale clujene, reprezentanţi ai Bisericii şi ai administraţiei locale. Prezent la lansarea volumului, academicianul Emil Burzo, preşedinte al Filialei Cluj a Academiei Române a vorbit despre rolul bisericii din Transilvania în pregătirea cadrului realizării Marii Uniri. Academicianul a subliniat că prin implicarea bisericii, la sfârşitul deceniului neoabsolutist numărul şcolilor confesionale româneşti a crescut cu 1302, ceea ce arată dezvoltarea învăţământului confesional. „Rezultatele relativ bune pe linia îmbunătăţirii situaţiei şcolarizării se datorează implicării atât a Bisericii Ortodoxe cât şi a Bisericii Greco-Catolice. Atât mitropolitul Andrei Şaguna cât şi mitropolitul Alexandru Sterca-Şuluţiu emit regulamente privind organizarea şcolilor şi a modului de desfăşurare a activităţii acestora’’, a spus Emil Burzo.
Academicianul a mai ţinut să sublinieze efortul făcut de învăţători pentru a putea asigura educaţia tinerilor români din Transilvania. Potrivit acestuia, învăţătorii nu erau plătiţi întotdeauna în bani, uneori li se ofereau şi lemn de foc sau chiar grăunţe pentru făină. „Astfel s-a ajuns ca până în 1867 să se reducă decalajul în şcolarizare a românilor faţă de alte naţiuni, iar Marea Unire a arătat un popor educat’’, a remarcat academicianul clujean.
La rândul său, profesorul Mircea Popa a ţinut să sublinize că generaţia actuală este una privilegiată deoarece are şansa să contribuie la aniversarea a 100 de ani de la Marea Unire, aşa cum, a adăugat universitarul clujean, „generaţia Marii Uniri a avut şansa să se implice în realizarea idealului naţional, putând să participe la marele act istoric de la Alba Iulia, care a marcat şi marchează în continaure destinul poporului român’’. Mircea Popa a mai spus că lansarea cărţii ”Astra şi Marea Unire” constituie pe de o parte un omagiu celor care au contribuit la Actul Marii Uniri iar pe de altă parte este răspunsul adus uneltirilor unor neprieteni ai românilor. ”Noi ne-am obişnuit astăzi şi trăim o clipă mai deosebită în care începem să alungăm istoria din şcoală, facem istoria după ureche, iar asemenea lucruri trebuie combătute. Istoria se face cu documente, cu participanţi la acele evenimente. ASTRA a adunat toate proiectele nobile ale acestui popor, îndeosebi legate de cultură, fără să fie neglijate raporturile privind dezvoltarea ţăranilor, a meseriaşilor, a oraşelor. Ne-am axat pe ideea de continuitate, de vechime a noastră într-un teritoriu pe care nimeni nu ni-l poate contesta. Ultima secţiune a cărţii e dedicată Clujului, care a fost un centru de maghiarism puternic, chiar rectorul universităţii la un moment dat a cerut interzicerea limbii române în universitate”, a adăugat Mircea Popa.
Istoricul militar Vasile Tutula a încercat să surprindă rolul Armatei Române în apărarea Marii Uniri. Vasile Tutula a afirmat că militarii români au fost solicitaţi să intervină în Basarabia, Bucovina, Transilvania pentru a apăra voinţa românilor de a trăi într-un singur stat. „Armata Română a fost nevoită să intervină în Transilvania deoarece un colonel slovac ungurizat a mobiliziat divizia de secui, 13.000 de oameni, pe zona Mureşului. Când a aflat că vine Armata română şi trece Carpaţii, şi-a retras divizia de secui pe linia Clujului. ”El a vrut să atace şi adunarea Marii Uniri de la Alba Iulia, dar planurile i-au fost deconspirate de gărzile naţionale, organizate din foşti ostaşi români ai armatei austriece”, a precizat Vasile Tutula.
Cosmin PURIŞ

Articole din aceeasi categorie