Europa măcinată de crize şi diviziune. Direcţii şi perspective.

Uniunea Europeană se îndreaptă încet încet spre un colaps al valorilor liberale precum şi o adâncire a clivajelor etnice şi culturale. Nu este o chestiune nouă problema decăderii liberalismului, ci aceasta a început să prindă roade încă de după sfărşitul Războiului Rece. Populismul şi curentele anti-sistem au la bază două argumente. Primul explică faptul că fenomenele internaţionale care formează agendele politice, şi pe care le trăim, spre exemplu radicalizarea, întoarcerea spre sine din punct de vedere naţional, marginalizarea accentuată a diverselor grupuri etnice, discursuri conservatoare şi chiar catalogate de unii ca fiind extremiste, sunt un rezultat al măririi accentuate a distanţei dintre cei bogaţi şi cei săraci, sau mai bine zis dintre elite şi simpli cetăţeni. Este practic argumentul care se axează pe lipsa egalităţii economice la nivel de societate.

Al doilea argument se concentrează pe faptul că fenomenele trăite sunt de fapt rezultatul politicilor dintre anii 70 şi anii 90 care au adus în joc şi au înaintat conceptele pe care toţi le cunoaştem, ideologiei liberale, precum paletele largi de drepturi, libertăţi, şi altele, dar care deşi au fost prezentate ca necesităţi de direcţie a lumii libere, nu au fost consolidate de o strategie politică sau de o viziune.

Unii experţi susţin primul argument, alţii pe al doilea. Părerea mea este că acestea merg mână în mână şi explică extrem de bine societatea din ziua de azi şi practic creşterea în susţinere a populismului, a curentelor naţionaliste combinată cu decăderea valorilor liberale – care este o chestiune ce nu se poate nega – sunt ca rezultat a celor două argumente menţionate anterior.

Ceea ce europenii doreau încă de la începutul anilor 2000, şi anume de a concluziona ideea de „Fortress Europe” care însemna o adâncire normativă, pare că se va întâmpla. Doar că vor fi adăugiri, şi anume izolarea Uniunii Europene de NATO şi crearea unei direcţii pur-europene. În privinţa semnificaţiei acestei direcţii nu mă voi pronunţa, deoarece este o chestiune extrem de sensibilă în acest moment, iar interpretarea este lăsată la latitudinea cititorului. Voi spune doar că trebuie luate în calcul, argumentele prezentate anterior şi analiza lor în combinaţie cu nivelul de superficialitate politică la nivel european.

Chestiunea îndepărtării Uniunii Europene de NATO, este benefică pentru statele din nucleul dur, din considerente economice – vor ţine banii între ei, în acelaşi timp amplificându-şi potenţialul industrial din punct de vedere militar.

O chestiune de talia unui proiect european de apărare comună face obiectul unor politici care vor duce pe lângă dezvoltarea industriei militare europene şi la crearea unor noi agenţii, instituţii şi alte elemente normative care la rândul lor vor crea locuri de muncă, dar vor hiper-birocratiza, în stil european, şi această chestiune.

Recentele abordări în privinţa corectitunii politice, în urma atacurilor din Marea Britanie, din partea lui Donald Trump şi Theresa May arată clar unde bat cele două ţări anglosaxone, şi arată unde se va poziţiona şi Uniunea Europeană.

E clar acum că Uniunea Europeană va continua pe singurul drum ştiut sub umbrela instituţională, şi anume adâncirea birocratică şi direcţiile pe filiera corectitudinii politice. Acest lucru, trebuie menţionat, este la nivel european. La nivel naţional, între statele Uniunii Europene, lucrurile stau altfel, iar acest lucru nu se va putea acoperi cu simplele mesaje politice centrale.

Statele Unite, precum şi Marea Britanie caută parteneriate bilaterale cu statele membre ale Uniunii Europene. Din punct de vedere al garanţiei securităţii, NATO încă prezintă siguranţă, faţă de orice alternativă europeană, cu atât mai mult dacă luăm în considerare rata de succes a partidelor naţionaliste şi frica societăţii în privinţa terorismului şi instabilităţii.

Aşadar, Uniunea Europeană trebuie să schimbe macazul, trebuie să schimbe retorica politică dacă doreşte să rămână intactă şi să îşi menţină caracterul European adevărat…

Vlad Zubac

Articole din aceeasi categorie