Erudiție, măiestrie tehnică, noblețe spirituală. Expoziția EUGEN MORITZ

În spațiul elegant al galeriei „ART HOUSE GALLERY”, situată în incinta luxosului edificiu „Platinia Shopping Center”, Calea Mănăștur 2-4, Cluj-Napoca, s-au răsfirat cu accentuată vizualitate lucrări ale unui spirit complex, Eugen Moritz, venerat dascăl la Academia clujeană de Arte și Design, specializare foto și prelucrarea computerizată a imaginii. După un început încărcat cu glorie în sfera fotografiei s-a lăsat ispitit de diversificarea limbajului artistic, exersând cu pasiune, solidă documentare și subtilă sensibilitate în relație cu modalitățile expresive ademenitoare oferite de tehnologia contemporană. Determinarea imaginilor prin prelucrarea fină a surselor video i-au furnizat rezultate fascinante circumscrise tehnicilor mixed-media și arta digitală. O fantezie bogată în fabuloase peregrinări prin lumea plină de taine și surprize a umanului universalizat, proiectat pe ecranul unor insolite și rafinate atmosferizări, l-a proclamat autorul unor finalități creative cu înalt palmares spiritual. Pentru a oferi mai multă pregnanță și fast reconstituirilor imaginative și-a întregit discursul evocativ prin apelul la efectele prețioase ale materiei picturale, folosindu-se cu maximă eficiență de admirabila orchestrație a plurivalente stingeri tonale.
Un asemenea frapant exercițiu l-a statornicit meditativ în vecinătatea unor strălucite mostre de artă renascentist italiană și flamandă. N-a scăpat tentației de a delecta retina contemporanilor cu nuanțările catifelate specifice unor consacrate piese, cu statut muzeal, făcându-ne martorii unor savuroase ipostaze de frumusețe idealizată, dar și trăiri încărcate de bizar orgoliu. Înzestrat din belșug cu rafinat umor, Eugen Moritz a insistat cu vădită plăcere în reconstituirea unor scene, actualizându-le fie omagial, fie aureolate cu un nedisimulat simț satiric.
Cea mai consistentă pondere în cuprinsul ansamblului expozițional o au imaginile transpuse prin intermediul artei digitale și mixed-media. Repertoriul tematic este de o cuceritoare diversitate, înfățișând ipostaze inefabile din poetica condiției umane. Cele mai frecvente apar siluetele sinuoase ale eternului feminin, invocat cu voluptatea unui sincer iubitor de gingășie și puritate juvenilă. Nu rare sunt și compunerile animate de fastul unor prețioase desfășurări decorative, demne de ancorat în fastuoase ambianțe, pe care le consemnează cu satisfacția unui curat impuls estetic. Nu lipsesc nici evaziunile din contingent, restituindu-ne amprente din fulgurațiile enigmatice ale unor atemporale splendori de irizații specifice infinitului cosmic.
Încântă în întreg universul demersului creativ desăvârșit la modul performant de Eugen Moritz adierile simfonice ale unui diafan filtrat registru cromatic. Îi plac discretele pulverizări ale materiei cantonată dominant în surdine de ocruri, griuri și albastru voalat, trecute prin sita unor rafinate decantări. A perfectat imagini care bucură privirea și gândul celor preocupați de înnobilare spirituală prin vibrațiile argumentului artistic. Se desprinde din toată ghirlanda de secvențe imagistice un sentiment tonic de viață desfășurată la cotele unei tonifiante învolburări.
Dincolo de efectul benefic al creației sale ne gândim ce excelentă șansă au cei care-și cizelează vocația creativă sub bagheta unui asemenea laborios, inventiv și performant dascăl-artist, simțindu-se îndemnați să promoveze în perspectivă în spațiul public opere de artă tutelate de sonoritățile criteriului estetic. Orice popas în contact cu asemenea luminoase și elevate configurări de existențial eliberat de vrajbe, absurd și îndurerări e reconfortant.
Negoiță LĂPTOIU

Articole din aceeasi categorie