Episcopii catolici din România: Căsătoria creştină are rolul unui sistem de imunitate naţional

Căsătoria creştină, dintre un bărbat şi o femeie, stă la temelia civilizaţiei în societate şi are rolul unui sistem de imunitate naţional; de aceea, Conferinţa Episcopilor din România susţine demersul de declanşare a referendumului pentru modificarea art. 48, alin. 1 din Constituţia României – se arată în textul unei Scrisori deschise redactate la finalul Sesiunii de primăvară a CER, desfăşurate la Cluj-Napoca.

„Noi, episcopii catolici din România, reuniţi în perioada 3-5 mai 2017 la Cluj-Napoca (…), am luat act de amânarea discuţiilor cu privire la cererea de modificare şi reformulare a articolului 48, alin. 1 din Constituţia României, după cum urmează: «Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor». Reafirmăm, împreună cu cele trei milioane de cetăţeni care au semnat un demers în această privinţă, că înlocuirea termenului «soţi» din actuala Constituţie, cu sintagma «un bărbat şi o femeie», reflectă cu mai mare claritate modul de înţelegere a ceea ce este căsătoria creştină şi familia în România. Doar căsătoria dintre un bărbat şi o femeie, şi numai în acest caz vorbim de căsătorie, poate garanta supravieţuirea unei societăţi şi a culturii sale; aceasta nu poate fi pusă pe picior de egalitate cu alt fel de uniuni pe care echivocul din termenul «soţi» îl poate ascunde” – se arată în Scrisoarea deschisă a Conferinţei Episcopilor din România.

În opinia semnatarilor scrisorii, constituţia „are menirea de a sta la baza unei legislaţii adecvate în domeniul familiei, în care să fie tutelate drepturile fiecăruia şi să fie respectată natura lucrurilor în tradiţia creştină”, termenii «căsătorie» şi «familie» neputând fi utilizaţi „decât pentru a defini realitatea uniunii stabile şi deschise la viaţă dintre un bărbat şi o femeie”.

„Cea mai bună modalitate în care Statul poate tutela drepturile universale ale persoanei umane, demnitatea şi integritatea sa, este de a apăra drepturile familiei. Familia, al cărei nucleu de bază este legătura dintre un bărbat şi o femeie, nu este o structură impusă persoanei, ci este locul natural în care fiinţa umană vine la existenţă şi în care poate să crească în modul cel mai propice. Familia este locul natural al relaţiei părinţi-copii. Persoana umană primeşte în familie acea protecţie naturală împotriva dificultăţilor de natură fizică, morală, spirituală. Iată de ce familia este marea resursă a societăţii” – arată episcopii catolicii.

În opinia ierarhilor catolici din România, căsătoria creştină „are rolul unui sistem de imunitate naţional”. „Ca instituţie socială naturală, căsătoria dintre un bărbat şi o femeie stă la temelia civilizaţiei în societate. Fără căsătorie nu ar exista stabilitate pentru copii şi, în consecinţă, nu ar exista o comunitate autentic umană. Avantajele căsătoriei naturale sunt incomensurabile în plan economic şi social, moral, cultural şi spiritual, educativ” – apreciază aceştia, reafirmând necesitatea revizuirii articolului 48, alin. 1, în sensul mai sus precizat.

M. TRIPON

Articole din aceeasi categorie