După ce îşi plătesc întreţinerea şi impozitele, românii nu mai au bani pentru investiţii

În trimestrul III din 2017, veniturile medii ale populaţiei au fost de 3.426 de lei pe gospodărie, în timp ce cheltuielile totale medii s-au ridicat la 2.885 de lei, majoritatea banilor fiind cheltuiţi pe alimente şi impozite, sumele alocate investziţiilor fiind sub 1% dfin totalul cheltuielilor.

Datele Institutului Naţional de Statistică arată că, la nivelul fiecărei gospodării din România, venitul total mediu lunar a fost de 1.308 lei de persoană, iar cheltuiala medie totală s-a ridicat la 1.101 de lei/persoană. La nivel general, veniturile totale medii lunare au reprezentat, în termeni nominali, 3.426 lei pe gospodărie. De asemenea, cheltuielile totale ale populaţiei au fost, în medie, de 2.885 lei lunar pe gospodărie (1.101 lei/persoană) şi au reprezentat 84,2% din nivelul veniturilor totale.

Salariile sunt principala sursă a veniturilor unei gospodării

Veniturile totale sunt formate din venituri băneşti, în medie, de 3.160 lei lunar pe gospodărie (1.206 lei/persoană), iar veniturile în natură de 267 lei lunar/gospodărie (102 lei/persoană). Salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri (62,5% din veniturile totale ale gospodăriilor), iar la formarea veniturilor totale ale gospodăriilor au mai contribuit veniturile din prestaţii sociale (21,6%), veniturile din agricultură (3,2%), veniturile din activităţi neagricole independente (2,3%), cele din proprietate şi vânzarea de active din patrimoniul gospodăriei (1,2%), precum şi veniturile în natură (7,8%), în principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (6,5%).

Peste o treime din venituri este cheltuită pe alimente

Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării au fost consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc.). Produsele alimentare şi băuturile nealcoolice au deţinut, în trimestrul III 2017, în medie, 33,1% din consumul gospodăriilor.
Cheltuielile pentru investiţii – destinate pentru cumpărarea sau construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărarea de acţiuni etc. deţin o pondere infimă în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei, de numai 0,7%.

V.D.

Articole din aceeasi categorie