Drepturile utilizatorilor care acceptă, prin telefon, e-mail sau online, o ofertă de la furnizori

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) precizează că atunci când utilizatorii achiziționează servicii de telefonie, internet sau televiziune prin intermediul telefonului, e-mailului sau al unei aplicaţii on-line, furnizorul trebuie să le pună la dispoziție o serie de informații minime, relevante pentru ca aceștia să poată lua o decizie adaptată nevoilor de consum.

Contractul la distanță este încheiat între un furnizor şi un utilizator într-un sistem de vânzări sau de prestare de servicii organizat fără prezenţa fizică simultană a celor două părţi, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă (telefon, scrisoare, e-mail, aplicaţii on-line etc.).

Indiferent de mijlocul de comunicare la distanță folosit la încheierea contractelor, utilizatorii trebuie să primească, într-un mod adecvat mijlocului de comunicare utilizat, informații privind serviciile pe care urmează să le contracteze, înainte ca aceste contracte să producă efecte obligatorii pentru ei.

Un astfel de contract intră în vigoare numai după ce utilizatorii și-au exprimat consimțământul în scris, pe un suport durabil (e-mail, scrisoare, fax) dacă serviciile au fost contractate prin telefon, fax ori e-mail sau după ce furnizorul a confirmat comanda, dacă serviciile au fost contractate on-line (prin intermediul unui site sau printr-o aplicație).

Utilizatorii au dreptul să se retragă din contract, fără nicio justificare, în maxim 14 zile de la încheierea contractului.

Informațiile despre încheierea contractelor la distanţă pentru fiecare tip de serviciu (telefonie, internet, televiziune) sunt disponibile pe site-ul InfoCentrul ANCOM.

Obligațiile furnizorilor privind informarea utilizatorilor

Operatorii telecom sunt obligați să pună la dispoziția utilizatorilor, înainte de încheierea contractului, informații precum toate costurile asociate serviciului (prețul, respectiv tariful și modalitatea de calcul al acestuia, beneficiile, opțiunile și extraopțiunile incluse), perioada contractuală minimă, costurile de transport pentru primirea echipamentul achiziționat, termenul de la care utilizatorul va beneficia de serviciu, soluționarea reclamațiilor, dreptul de retragere din contract și condițiile în care utilizatorul își poate exercita acest drept.

Ce, cum şi unde se pot face reclamaţii

Dacă un consumator a încheiat un contract la distanță și furnizorul nu i-a respectat drepturile, se poate sesiza ANCOM sau Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

Articole din aceeasi categorie