Doar 8,5 milioane de români au avut un loc de muncă în 2016

Rata de ocupare a populației în vârstă de muncă a crescut cu 0,2% în 2016 față de anul anterior, până la 61,6%, iar numărul persoanelor apte de muncă a fost de 8,979 milioane, dintre care circa 8,5 milioane aveau un loc de muncă, iar 530.000 erau șomeri, cea mai mai mare rată a şomajului fiind înregistrată pentru tinerii între 15 şi 24 de ani.

Datele Institutului Național de Statistică arată că, anul trecut, rata de ocupare a populației în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 61,6%, în creștere față de anul anterior cu 0,2%, rata de ocupare fiind mai mare în cazul bărbaților, respectiv de 69,7%, față de 53,3% la femei. Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 22,3%, iar cea a persoanelor vârstnice (55-64 ani) de 42,8%.

Nivelul cel mai ridicat al ratei de ocupare pentru persoanele în vârstă de muncă s-a înregistrat în rândul absolvenților învățământului superior (86,2%). Astfel, în 2016, erau ocupate 65,2% dintre persoanele cu nivel mediu de educație și numai 41% dintre cele cu nivel scăzut de educație.

Pe medii de rezidență, rata de ocupare a fost mai mare în mediul urban: 62,6%, față de 60,2% în mediul rural.

Cele mai multe persoane lucrează în servicii

Salariații, în creștere față de 2015 cu 139.000 persoane, au deținut în continuare cea mai mare pondere (73,4%) în totalul populației ocupate, în timp ce lucrătorii pe cont propriu și lucrătorii familiali neremunerați reprezentau 25,6%. Lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură și pescuit reprezentau 19,4% din totalul populației ocupate, ponderi însemnate deținînd și muncitorii calificați (16,6%), specialiștii în diverse domenii de activitate (15,2%) și lucrătorii în domeniul serviciilor (14,9%).

Din totalul persoanelor ocupate, 23,1% lucrau în sectorul agricol, 29,9% în industrie sau construcții și 47% în servicii. În activitățile neagricole erau ocupate 6,497 milioane persoane, ponderi semnificative în rândul acestora fiind deținute de cei care își activau în industria prelucrătoare (24,6%), comerț (18,1%) și construcții (10,4%).

Faţă de 2015, a scăzut numărul celor care și-au desfășurat activitatea în agricultură, silvicultură și pescuit (cu 232.000 persoane), al celor care au lucrat în învățământ (cu 9.000 persoane), administrație publică și apărare (cu 8.000 persoane), industria extractivă, informații și comunicații și tranzacții imobiliare (toate cu 4.000 persoane).

Cele mai semnificative creșteri ale numărului de angajaţi s-au înregistrat în industria prelucrătoare (cu 46.000 persoane), construcții (cu 42.000 persoane), comerț (cu 28.000 persoane), respectiv hoteluri și restaurante (cu 19.000 persoane).

Durata medie a săptămânii de lucru – aproape 40 de ore

În 2016, durata medie efectivă a săptămânii de lucru pentru activitatea principală a fost de 38,8 ore pe săptămână, iar alte 130.000 persoane au desfășurat și activități secundare, lucrând în medie 12,9 ore pe săptămână.

Din totalul persoanelor ocupate, 723.000 au lucrat cu program parțial (8,6%), marea majoritate în sectorul agricol (82,8%).

Şomajul masculin, mai ridicat decât cel feminin

Rata șomajului a fost de 5,9%, în scădere față de anul 2015, când s-a consemnat un nivel al ratei de 6,8%. Cea mai ridicată rată a șomajului (20,6%) s-a înregistrat în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani. Pe sexe, diferenţa dintre cele două rate ale șomajului a fost de 1,6% (6,6% la bărbați față de 5% la femei), iar pe medii de rezidență de 0,7% (6,3% în rural față de 5,6% în urban).

Șomajul a afectat în măsură mai mare absolvenții învățământului scăzut și mediu, pentru care rata șomajului a fost de 7,6%, respectiv 6,2%. Rata șomajului a fost de numai 3,1% în cazul persoanelor cu studii superioare.

Rata șomajului de lungă durată (în șomaj de un an și peste) a fost de 3%, iar incidența șomajului de lungă durată (ponderea persoanelor aflate în șomaj de un an și peste în totalul numărului de șomeri) a fost de 50%. La tinerii între 15 și 24 de ani, rata șomajului de lungă durată (în șomaj de șase luni și peste) a fost de 13%, iar incidența șomajului de lungă durată în rândul tineretului a reprezentat 63,1%.

Articole din aceeasi categorie