Dezvoltarea edilitară şi economico – socială a Apahidei consolidează îndreptăţita opţiune pentru oraşul de mâine

– Dialog cu domnul Grigore Fati, primarul acestei comune –

Privită de la sol, sau de la înălţimea numeroaselor avioane care o survolează zilnic, Apahida, şi localităţile cu care-şi însumează dimensiunile administrative, prezintă o reală vigurozitate pe segmentele notabile ale dezvoltării comunitare, procese stimulate, pe de-o parte, de numeroşii investitori ce şi-au găsit locaţie aici, dar şi de preocupările permanente ale Primăriei şi Consiliului local de a redimensiona şi moderniza infrastructura cerută de realităţile prezente şi viitoare.

Pentru a consemna această dinamică, am apelat la amabilitatea domnului primar, Grigore Fati, pentru a răspunde la următoarele întrebări:

– Rep: Dezvoltarea unor localităţi pe orizontală şi verticală, domnule primar, necesită şi o infrastructură bine structurată. Cum aţi optimizat-o dumneavoastră, în această mare şi puternică comună de la porţile estice ale municipiului Cluj – Napoca?

– Grigore Fati: Întra-adevăr,comuna Apahida se află în plină dezvoltare din punct de vedere edilitar şi economic, iar administraţia publică pe care o coordonez, depune toate eforturile pentru a stimula acest important proces ce creează un plus de confort pentru cei peste 15.000 de locuitori ai satelor noastre.

Această permanentă dezvoltare este evidentă în Apahida, Sânnicoara şi Dezmir, localităţi care erau cândva considerate „dormitoare” ale Clujului industrial, în care muncea aproape jumătate din forţa de muncă activă a comunei. Noile provocări ne-au obligat să ţinem pasul cu trendurile dezvoltării, procedând la elaborarea de proiecte şi programe prin care să ne consolidăm statutul de comună europeană.

Astfel, prioritar, am luat în analiză infrastructura, cu principalele ei componente aflate în…suferinţă, adică apă, canal, gaz, electricitate şi transport local.

La ora când purtăm acest dialog dispunem de suficiente date statistice rezultate din implementarea numeroaselor proiecte în domeniul infrastructurii.

Bunăoară, reţeaua de canalizare s-a extins cu încă 50 km, investiţie finanţată din fonduri proprii şi europene. Mai concret, la Dezmir şi Sânnicora, cu aproape opt milioane euro asiguraţi de UE, am finalizat canalizarea pe 39 km, însă lucrările nu se opresc aici.

Tot pe această linie avem depuse la Ministerul Dezvoltării două proiecte; unul pentru înfiinţare reţea canalizare şi staţie de epurare la Pata, iar al doilea vizează extinderea canalizării în Apahida, Sânnicoara şi Dezmir, localităţi în care dezvoltarea imobiliară cunoaşte un puternic dinamism. Valoarea acestor proiecte urcă la 16 milioane lei.

– Rep: Din surse neoficiale, domnule primar, am aflat că unii locuitori din marele sat de vacanţă Câmpeneşti, cer apă şi canalizare!

– Grigore Fati: Tocmai de aceea Compania de Apă Someş finalizează documentaţia unui proiect de 4 milioane euro, cu finanţare europeană, a cărui implementare va dura, probabil, doi ani, dar care va putea conecta întregul cvartal de locuinţe la apă curentă şi canalizare, proiectul asigurând sumele valorice necesare şi pentru completarea reţelei din Apahida.

– Rep: Extinderea intravilanului şi dezvoltarea imobiliară, cere noi reţele electrice şi drumuri de acces. Cu ce aţi plusat aici ?

– Grigore Fati: Ultima cifră este de 12 km reţea electrică extinsă şi finanţată din bugetul comunei, iar acum întocmim documentaţia necesară pe care o vom depune în scurt timp la Electrica, urmând să demarăm lucrările în zonele unde se cer aceste utilităţi.

Oprindu-ne la reţeaua de drumuri, care este destul de bogată şi diversă în comuna noastră ( avem drumuri naţionale, judeţene, comunale, feroviare şi chiar…aeriene) subliniez faptul că în ultima perioadă am reuşit să modernizăm peste 20 km de drumuri şi străzi, nu de mult am întins covorul de asfalt pe 10 km de străzi în Apahida , Sânnicoara şi Dezmir, iar în 2018 vor continua lucrările de amenajare a trotuarelor şi rigolelor, unde Consiliul local alocă 11 milioane lei din fonduri proprii.

Suntem în curs de licitaţie pentru proiectul de asfaltare tuturor străzilor ne asfaltate dintre şosea şi râul Someş din Sânnicoara şi a drumului din Bodrog, a căror valoare este de 1 milion euro, sursă UE, iar prin studiul de fezabilitate aflat în lucru, dorim să modernizăm încă 15 km de străzi în Corpadea, Dezmir şi Apahida, cu finanţări proprii.

Prin noul PUG avem în vedere să scoatem transportul gabaritic din localităţile Apahida şi Sânnicoara, prin construcţia unui pod peste Someş în zona industrială Nervia şi ieşirea în centura de Sub Coastă. Firesc, că nu vom neglija lucrările de întreţinere a drumurilor secundare din perimetrul circulabil al comunei, care beneficiază de transportul zonei metropolitane, cu gratuităţi pentru pensionari şi elevi.

Şi pentru că a venit frigul şi primii fulgi de zăpadă, informăm publicul că grăbim finalizarea montării noilor şi modernelor staţii de autobuz în toate satele comunei.

– Rep: Avem semnale ce confirmă faptul că administraţia comunei Apahida nu este zgârcită cu învăţământul, cultura şi sportul, iar creşterea numărului de nou-născuţi şi a tineretului, au îndreptăţite aşteptări pentru dezvoltarea vigorii lor fizice şi intelectuale.

– Grigore Fati: Da, suntem într-un permanent dialog cu şcolile şi instituţiile culturale, cărora le acordăm sprijinul financiar cerut de modernizarea procesului instructiv – educativ, sens în care baza materială din şcoli au permis autorizarea funcţionării acestora, condiţiile din sălile de cursuri sunt decente, iar transportul elevilor spre şi de la unităţile de învăţământ este gratuit.

Mai mult, pentru anul de învăţământ, în curs, au fost alocate pentru burse 170.000 lei din bugetul comunei, pentru burse de merit, care ajung la 200 lei pentru elevii cu rezultate notorii.

Datorită creşterii numărului de copii la Apahida, am semnat contractul pentru construirea unei noi grădiniţe pentru şase grupe, prevăzută cu bucătărie, sală de mese şi alte utilităţi funcţionabile, valoarea imobilului şi dotările aferente urcă la 1 milion de euro, din care 500 mii provin tot din fonduri europene.

Şi cum modernizările se impun continuu, cu sprijinul Ministerului Dezvoltării, vom revigora spaţiile de învăţământ din Sânnicoara şi Dezmir, unde numai în acest an sunt în construcţie 300 de apartamente pentru tinerii familişti, semnal cert al creşterii numărului de şcolari.

– Rep: Haideţi să rezervăm ceva spaţiu culturii artistice şi sportului, domnule primar, dat fiind faptul că există o reală emulaţie în ambele domenii, cu plusuri notabile pe componenta tradiţiilor artistice.

– Grigore Fati: Infrastructura din cultură s-a îmbunătăţit prin construcţia noului Cămin cultural din Sânnicoara, iar în vară am depus un proiect pentru modernizarea lăcaşului din Apahida şi a celui din Pata, ambele din surse financiare europene. Tot cu fonduri europene am achiziţionat costumele naţionale necesare ansamblului folcloric,, Someşul’’ Apahida, inclusiv staţia de amplificare şi instrumentele muzicale necesare tarafului.

Anual desfăşurăm Festivalul folcloric „Prin tradiţii – spre identitate”, cu participarea numeroaselor formaţii ale genului din judeţ, dar nu neglijăm concertele de colinzi şi spectacolele folclorice susţinute de cunoscutele noastre ansambluri ,, Datini’’ din Dezmir şi „Someşul’’ din centrul de comună.

Sunt remarcabile evoluţiile acestora pe scenele manifestărilor folclorice din ţară, dar şi din străinătate, evoluţia lor fiind bine cotată pe scene din Grecia, Turcia, Munte Negru, Macedonia, Bulgaria şi Italia. Desigur, această paletă este completată cu formaţia de dansuri moderne şi nu numai.

Componenta sportivă se concretizează prin cele patru formaţii de fotbal, un club de baschet, două de carate, şi unul de lupte libere.

Infrastructura de care dispunem: terenuri de fotbal, mini terenuri sintetice, teren de tenis câmp şi sală de sport la Apahida, va spori cu bazele sportive ce vor fi construite la Sânnicoara şi Dezmir.

Ca un corolar trebuie spus că aceste împliniri nominalizate, şi nu numai, nu puteau fi concretizate fără colectarea impozitelor şi taxelor de la cei 800 de agenţi economici din comună şi cele 12 milioane de euro accesaţi pe numeroase proiecte, la care au contribuit şi consistente sume guvernamentale.

Aşadar, prin aceste importante realizări investiţionale, devine certitudine opţiunea pentru oraşul de mâine, iar acum administraţia comunei pregăteşte evenimentul de sărbătorire a Zilei Naţionale, care va fi deschisă prin săvârşirea unui Te Deum închinat eroilor căzuţi pentru întregirea şi libertatea patriei, o evocare istorică, un program artistic, o horă a unirii şi un pahar de vin fiert, conform tradiţiei locurilor noastre.

Interviu consemnat de Dumitru VATAU

Articole din aceeasi categorie