Dezbatere publică referitoare la planurile-cadru privind învățământul liceal

Platforma civică națională „ÎMPREUNĂ” a facilitat, în 25 ianuarie, în județul Cluj, organizarea unei dezbateri publice pe tema propunerilor puse în discuție de Ministerul Educației Naționale pentru planurile-cadru privind învățământul liceal. În cadrul dezbaterii, părinții, profesorii, liceenii, intelectualii și reprezentanții ONG-urilor din județul Cluj și-au exprimat opiniile și doleanțele referitor la oferta Ministerului Educației Naționale.

„Participanții au afirmat că o reformă are nevoie de adeziunea celor care o vor implementa – rolul experților se oprește acolo unde începe curtea școlii, cu realitatea ei. Prin urmare, considerăm că demersurile de consultare și de luare a deciziilor, precum și registrul în care au loc acestea, trebuie să promoveze încredere în posibilitățile de reformă, angajament din partea celor implicați și susținerea profesorilor și elevilor în asimilarea schimbărilor propuse prin scenarii de implementare (plan de acțiune pentru perioada de implementare), pentru a crea un nivel minim de predictibilitate.  În al doilea rând, participanții au subliniat necesitatea ca o reformă a școlii românești, oricât de avangardistă își propune să fie în aspirația de a aduce sistemul educațional în realitatea actuală și chiar de a răspunde cerințelor viitorului (deși incert și impredictibil), nu se poate delimita de contextul național, de propria istorie ce marchează devenirea școlii în formatul existent, de necesitatea păstrării și conservării identității naționale, în acord cu articolul 3 litera h din Legea Educației nr. 1/2011, iar respectarea acestui principiu presupune obligatoriu o programă completă și complexă a disciplinelor care tratează valorile culturale și spirituale, respectiv Limba și literatura română, Istoria, Religia, Muzica, Educația plastică etc. O reformă construită cu ignorarea opiniilor prezentate de corpul profesoral, a opiniilor părinților și ținând cont doar de reprezentativitatea «de suprafață», fără a sonda în teren opinii și fără a răspunde temerilor și incertitudinilor firești într-un amplu demers de schimbare, nu poate fi susținută pe termen lung. Apelăm astfel la expertiza profesioniștilor în domeniul educației pentru a ancora demersul lor în realitatea educațională de la nivelul țării, la firul ierbii, acolo unde documentele cadru devin realități în sala de clasă și în cancelarie” – precizează organizatorii dezbaterii.

„ÎMPREUNĂ” este o platforma civică apolitică, formată din peste 1000 de ONG-uri și intelectuali din toată țara, reuniți „pentru apărarea valorilor identitare ale civilizației românești”. Ca urmare a inițierii de către Ministerul Educației Naționale a consultărilor publice privitoare la propunerile de plan-cadru pentru învățământul liceal – filiera teoretică, „ÎMPREUNĂ” facilitează organizarea de dezbateri publice județene, având în vedere numărul mare de ONG-uri din fiecare județ care au aderat la această platformă.

Articole din aceeasi categorie