Deputatul Cornel Itu, un om al acţiunii

La sfârşitul fiecărei sesiuni parlamentare, deputatul PSD Cornel Itu, îşi face bilanţul activităţii… şi are cu ce se lăuda. Multe probleme au fost rezolvate în urma interpelărilor parlamentarului clujean, multe proiecte realizate, dar, de departe, „copilul” de suflet al deputatului este realizarea parcului Tetapolis, înfiinţat la iniţiativa sa. Mai mult, spinoasa problemă a separatoarelor de sensuri, dispare în urma intervenţiilor deputatului Itu.
Reporter: Sunteţi printre puţinii parlamentari care, la încheierea fiecărei sesiuni, îşi face bilanţul activităţii. Ce-i drept, ca să poţi face un bilanţ, trebuie să ai activitate, să munceşti, ceea ce, din păcate, despre mulţi parlamentari nu se poate spune.
Cornel Itu: Da, la sfârşitul primei sesiuni parlamentare, respectând un bun obicei, mi-am propus să fac un bilanţ al realizărilor din 2017 şi o actualizare a obiectivelor viitoare. Consider că o astfel de abordare realistă a sesiunii parlamentare ce tocmai s-a încheiat oferă o analiză a rezultatelor muncii depuse şi, totodată, dă un impuls pentru a continua şi duce la bun sfârşit proiectele începute.
Rep: Pentru început, vă rog să ne prezentaţi principalele domenii în care aţi realizat intervenţii pe baza problemelor semnalate de către instituţii şi cetăţeni din judeţul Cluj – intervenţii care s-au concretizat sub forma interpelărilor, întrebărilor şi proiectelor legislative.
C.I.: În domeniul infrastructurii, am depus trei interpelări şi un proiect legislativ. Una dintre interpelări se referă la parapetele şi bordurile montate de CNADNR pe mijlocul drumului naţional DN E60, pe raza comunei Feleacu, pe post de separatoare de sensuri, care afectează grav intervenţia echipajelor în caz de accident. Iată că în urma demersurilor întreprinse, Compania ne-a dat dreptate şi a decis modificarea proiectului, astfel încât, aceşti parapeţi şi bordurile vor dispărea.
O altă interpelare sesizează problemele de construcţie la centura ocolitoare a municipiului Gherla. Referitor la această problemă, din anul 2011 până în prezent am iniţiat trei intervenţii. De asemenea, printr-o altă intervenţie concretizată în forma unei interpelări, am solicitat, pentru a patra oară în perioada celor trei mandate, clarificări cu privire la construcţia centurii ocolitoare a municipiului Dej.
Proiectul legislativ, care este în prezent spre aprobarea Senatului, se referă la Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor şi presupune obligativitatea administratorului de căi ferate de a asigura vizibilitatea barierelor la trecerile de cale ferată.
În domeniul infrastructurii amintesc de rezolvarea unei probleme (semnalată printr-o interpelare încă din anul 2015) care a afectat considerabil siguranţa circulaţiei rutiere la Dej. Trecerea de cale ferată de la intrarea în oraşul Dej dinspre Gherla( zona OMV) va fi modernizată, urmând să fie prevăzută cu instalaţie de semnalizare a apropierii trenurilor, semibariere. În judeţul Cluj, urmează să fie modernizate alte două treceri de cale ferată, dintre care una este cea de la Jucu. În toată ţara, vor fi instalate aproximativ 70 de instalaţii optice şi acustice.
În ceea ce priveşte domeniul absorbţiei fondurilor europene, am depus două interpelări. Prima se referă la modul de corelare, în timp, între investiţiile în infrastructură publică finanţate prin programe europene diferite. Cea de-a doua sesizează probleme referitoare la semnarea contractelor de finanţare pentru proiecte din POR.
Un alt domeniu care face obiectul preocupărilor mele în activitatea parlamentară din această sesiune este legislaţia domeniului silvic. În acest sens, am iniţiat o interpelare către Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor prin care am semnalat unele clarificări pentru Legea 144/2000, numită generic Legea moţilor din Munţii Apuseni.
Rep: Aţi abordat şi domeniul sănătăţii.
C.I.: În domeniul sănătăţii, iniţiativele mele s-au concretizat într-o întrebare, o interpelare şi două proiecte legislative. Întrebarea adresată Ministrului Afacerilor Interne cere aprobarea transmiterii terenului şi a centrului postcură din comuna Mica în administraţia Consiliului Local Mica, după obţinerea tuturor negaţiilor din partea structurilor din cadrul MAI. Am semnalat situaţia acestui centru în alte interpelări în perioada 2013-2014.
În ceea ce priveşte textul interpelării, acesta face referire la necesitatea achiziţionării de noi ambulanţe pentru ISU Cluj, din cauza gradului ridicat de uzură al celor existente şi a cheltuielilor foarte ridicate pentru repararea acestora. De asemenea, în urma unor discuţii cu d-nul secretar de stat Raed Arafat, am obţinut sprijinul dânsului, iar ISU Cluj va primi 340 mil lei pentru repararea a trei ambulanţe.
La Dej, proiectul modernizării spaţiului destinat staţiei de ambulanţă şi a Centrului de Primire Urgenţe din cadrul Spitalului Municipal Dej a fost finalizat cu ajutorul fondurilor alocate (2.4 mld lei) datorită numeroaselor interpelări pe care le-am înaintat Ministrului Sănătăţii.
Unul dintre cele două proiecte legislative se referă la finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie “Cantacuzino “, iar celălalt propune modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii prin obligativitatea aprobării cererilor din partea medicilor titulari sau membri corespondenţi ai Academiei Române şi ai Academiei de Ştiinţe Medicale, profesori universitari şi cercetători ştiinţifici de gradul I, doctori în ştiinţe medicale de prelungire a activităţii de la 65 la 70 de ani.
Rep: Ştiu că aţi avut o intervenţie şi în domeniul educaţiei.
C.I.: Da, am înaintat o întrebare privind posibilităţile de finanţare pentru reabilitarea Şcolii Gimnaziale Vad. Prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2 au fost alocate fonduri în valoare de 3,667,104.00 lei pentru reabilitarea acestei unităţi de învăţămant. În toate comunele din judeţul Cluj s-au aprobat, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, fonduri pentru modernizarea de creşe, grădiniţe şi şcoli, dispensare medicale. Au fost alocate fonduri şi pentru lucrări de canalizare, staţii de epurare şi modernizare drumuri.
De asemenea, susţin un proiect legislativ pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 educaţiei naţionale, care presupune implicarea consiliilor judeţene nu doar în organizarea concursurilor şi a olimpiadelor, ci şi în finanţarea premiilor pentru olimpici.
Rep: Activitatea dvs se referă şi la proiecte din alte domenii, proiecte pe care le-aţi susţinut de-a lungul timpului.
C.I.: Pentru sectorul public, sunt în favoarea creşterilor salariale, iar acest sprijin s-a manifestat atât prin semnarea Proiectului Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cât şi prin iniţierea unei întrebări prin care am propus creşterea salariilor preoţilor care slujesc în spitale.
În domeniul apărării naţionale am semnat un proiect de lege privind Garda Civilă şi realizarea serviciului militar pe bază de voluntariat. Pe baza acestui proiect, persoanele care vor desfăşura activităţi de voluntariat vor beneficia de vechime în câmpul muncii, iar MAPN va avea posibilitatea contractării mai multor angajaţi cu pregătire militară.
După numeroase sesizări din partea crescătorilor de păsări, am adresat o întrebare Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale privind necesitatea introducerii categoriei păsărilor în lista animalelor cu drept de comercializare.
În sprijinul IMM-urilor, am depus o întrebare privind valabilitatea şi aplicarea Hotărârii nr. 937/2016 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor întreprinderilor mici şi mijlocii.
Rep: Aţi avut preocupări în domeniul sistemului unitar de pensii. Cum s-au concretizat?
C.I.: Am iniţiat un proiect legislativ (Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice) prin care persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluare remanentă rezultată ca urmare a extracţiei şi prelucrării de minereuri neferoase (…) respectiv Baia Mare, Zlatna, Copşa Mică, Câmpia Turzii, pe o rază de 8 km în jurul acestor localităţi beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare, cu doi ani, fără penalizări. În prezent, proiectul legislativ aşteaptă rapoartele comisiilor. În următoarea perioadă a mandatului, voi pregăti un proiect legislativ similar celui pentru zonele menţionate mai sus, de această dată pentru zona Dej, afectată în trecut de poluarea fabricilor din zona industrială.
Rep: Aţi lucrat la două proiecte de anvergură – Tetapolis şi Muzeul Locomotivelor. Ce ne puteţi spune despre aceste realizări?
C.I.: Da, sunt foarte mândru că proiectul Tetapolis s-a concretizat şi că am dezvoltat la Cluj un parc tehnologic şi ştiinţific important. Înfiinţarea Tetapolis are ca scop dezvoltarea activităţilor de cercetare, dezvoltare şi inovare, prin creşterea colaborării dintre mediul economic şi cel universitar. Mai mult de atât, s-au reîntors în ţară primele cadre didactice în cercetare, atingându-se astfel un alt obiectiv al proiectului. Un alt proiect de suflet pentru zona Dej este înfiinţarea Muzeului Locomotivelor. Având în vedere existenţa exponatelor care nu sunt valorificate suficient, precum şi un număr important care le vizitează anual, am propus spre dezbatere şi adoptare Proiectul de lege pentru înfiinţarea Muzeului Locomotivelor din Dej.
În toate comunele din judeţul Cluj s-au aprobat, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, fonduri pentru modernizarea de creşe, grădiniţe şi şcoli, dispensare medicale. Au fost alocate fonduri şi pentru lucrări de canalizare, staţii de epurare şi modernizare drumuri.
Rep: Ce planuri aveţi pentru sesiunea următoare?
C.I.: Pentru sesiunea parlamentară ce va începe în această toamnă, îmi voi concentra activitatea pe probleme specifice sportului, învăţământului, sănătăţii şi antreprenoriatului. Voi fi axat pe măsuri în domeniul sportului care vor veni în spijinul asociaţiilor sportive şi vor avea ca obiectiv creşterea performanţei în acest domeniu. De asemnea, voi iniţia în continuare demersuri pentru construirea centurii ocolitoare a municipiului Dej. În domeniul sănătăţii, alături de colegii mei din judeţul Cluj, vom milita pentru finalizarea proiectului de construcţie a Spitalului Regional de Urgenţă la Cluj.
Un alt obiectiv pentru viitoarele sesiuni parlamentare este reprezentat de proiectul construcţiei centrelor de colectare a produselor agricole din zona Dej-Gherla (Lunca Someş), Turda-Câmpia Turzii (Lunca Arieşului), Huedin – zona de munte (pentru fructe de pădure, cartof etc.).
Voi continua să ţin legătura cu autorităţile locale din judeţul Cluj, pentru a identifica lipsurile pe care le întâmpină comunitatea şi a găsi soluţii pentru rezolvarea, în parte, a fiecărei probleme.
Adriana STUPAR

Articole din aceeasi categorie