Depunerea cererilor de finanţare la CJ Cluj

Consiliul Judeţean (CJ) Cluj reaminteşte entităţilor non-profit – organizaţii, asociaţii şi fundaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, şi entităţilor publice care implementează programe şi proiecte din sfera tineretului şi activităţilor socio-educaţionale, a sportului, culturii şi cultelor religioase recunoscute în România că doar până luni, 24 aprilie, ora 12, pot să depună la sediul CJ cereri pentru obţinerea finanţării nerambursabile din fonduri publice judeţene.

Solicitările depuse după expirarea termenului stabilit, precum şi documentele completate parţial nu vor fi luate în considerare. După încheierea termenului de înregistrare, va avea loc selecţia şi evaluarea proiectelor depuse. După finalizarea evaluării, pe site-ul oficial al CJ va fi afișată lista entităţilor ale căror proiecte îndeplinesc condiţiile cerute pentru finanţare şi suma propusă a fi alocată fiecărei organizaţii în parte, cu propunerea de aprobare prin hotărâre în cadrul unei şedinţe a CJ Cluj. Aceste structuri vor fi înştiinţate atât în scris, cât şi în format electronic privind aprobarea finanţării, valoarea acesteia, precum şi despre alte aspecte legate de implementarea corespunzătoare a proiectului.

Pentru entităţile care urmează să primească finanţare, CJ va deconta cheltuielile în 30 de zile de la data finalizării proiectelor. Nu vor fi acceptate modificări ulterioare ale perioadelor de desfăşurare a proiectelor şi nici înlocuirea acestora cu altele.

Informaţii privind entităţile eligibile, formularele-tip ce trebuie completate, documentele ce trebuie anexate la cererile de finanţare, precum şi alte reguli instituite prin regulamentele specifice pot fi consultate pe pagina web a CJ Cluj, secţiunea Formulare – http://www.cjcluj.ro/formulare/.

Articole din aceeasi categorie