Dej: Concursul de matematică „Leon Birnbaum”, la final

Concursul de matematică „Leon Birnbaum”, desfăşurat la Dej, în cadrul Zilelor Liceului Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian”, s-a încheiat vineri, 22 mai, cu festivitatea de premiere, la care au participat, alături de elevi, părinţi şi profesori, primarul Concurs-Birnbaum-1municipiului, Costan Morar, prof. Dorina Gherman, directorul şcolii şi Arthur Birnbaum, nepotul celui care onorează cu numele său acestă competiţie a inteligenţei.

Reunind elevi ai claselor gimnaziale de la şcolile şi liceele din Dej, Gherla şi Cluj, actuala ediţie, a V-a, s-a dovedit una mai specială, avînd ca suport tehnic, calculatorul.

Iniţiat în urmă cu cinci ani de profesor Sorin Borodi şi organizat de catedra de matematică a liceului (prof. Sorin Borodi, prof. Ghizela Tarţa, prof. Mirela-Gabriela Blaga, prof. Nicoleta Cîmpeanu şi prof. Cristina Crişan), concursul de matematică „Leon Concurs-Birnbaum-3Birnbaum”, dintr-un concurs local a devenit unul zonal, cu şanse mari de a se transforma într-unul interjudeţean datorită nivelului său competiţional ridicat şi graţie popularităţii de care se bucură în rîndul elevilor.

În plus, concursul care poartă numele unui strălucit matematician şi logician, Cetăţean de Onoare al municipiului Dej, Leon Birnbaum (1918-2010), reprezintă un modest omagiu adus unui om care a contribuit la înnobilarea zestrei intelectuale a oraşului.

Membru al Asociaţiei Internaţionale de Cibernetică din Namur (Belgia) şi al Academiei „Ştefan Odobleja”, Leon Birnbaum s-a aplecat cu consecvenţă şi competenţă asupra „Studiului gîndirii n-polare”, ramură a logicii, a cărei paternitate şi-o asumă. Fixînd bazele Concurs-Birnbaum-4„Logosofiei”, adică a ştiinţei gîndirii (logicii şi algebrei) n-polare, teoria sa va fi expusă în cartea „Introducere în logosofie” (1983), fiind  apreciată de marele logician Anton Dumitriu, care, de altfel, îi prefaţează volumul. Autor a numeroase studii şi cărţi – „Multa et multum” (1984), „Un eseu despre o ontologie finită” (1999), „Algebra tripolară şi elemente de Algebră cuadripolară” (2000), „Cosmologia finită şi chestiuni de teosofie şi de axiomatică” (2001) etc. -, Leon Birnbaum a abordat într-o manieră interdisciplinară subiecte vizînd ontologia, epistemologia, logica şi matematica, bucurîndu-se de prietenia şi aprecierea academicienilor Solomon Marcus şi Constantin Ionescu Gulian, dar şi a forurilor organizatorice ale Congreselor Cibernetice din Namur şi Poprad (Cehia), unde a fost invitat să participe la mai multe ediţii.

În ce priveşte tinerii matematicieni laureaţi ai Concursului „Leon Birnbaum”, premiile întîi au revenit Concurs-Birnbaum-2elevilor: Andrei Ţarcă – Şcoala „Avram Iancu” Dej (cls. a V-a), Antonio Potra – Şcoala „Mihai Eminescu Dej (cls. a VI-a ), Dariana Roman – CN „Andrei Mureşanu” Dej (cls. a VII-a) şi Cristian Popa – Şcoala „Avram Iancu” Dej (cls. a VIII-a), iar lista completă a premiaţilor poate fi accesată la adresa: https://concursbirnbaum.wordpress.com/

Nu pot să închei, desigur, fără a sublinia că alături de Concursul de matematică „Dumitru Ţiganetea”, organizat de Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu”, mai tînărul Concurs „Leon Birnbaum” îşi aduce cu succes contribuţia la formarea şi afirmarea şcolii dejene de matematică, o şcoală care se poate lăuda, pe merit, cu numeroşii săi absolvenţi de elită.

M. Vaida

Articole din aceeasi categorie