Deficitul bugetar – de patru ori mai mare decât în 2017

Bugetul general consolidat a înregistrat un deficit de 8,14 miliarde lei, respectiv 0,88% din PIB în primele cinci luni din 2018, de aproape patru ori mai mare faţă de aceeaşi perioadă din 2017, când deficitul a fost de 2,2 miliarde lei, respectiv 0,27% din PIB.

Conform datelor Ministerului Finanţelor Publice, veniturile bugetului general consolidat, de 110,9 miliarde lei, reprezentând 11,9% din PIB, au fost cu 12,7% mai mari, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.
S-au înregistrat creşteri comparativ cu perioada similară din 2017 la încasările din contribuţiile de asigurări (cu 35,5%) şi din veniturile nefiscale (cu 11,4%). S-au înregistrat scăderi ale încasărilor din impozitul pe salarii şi venit cu 19,7% pe fondul reducerii, din 1 ianuarie 2018, a cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%. De asemenea, s-a înregistrat o diminuare cu 23,4% faţă de aceeaşi perioadă din 2017 la taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi ca urmare a aplicării OUG nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule.
Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate au fost de 6,03 miliarde lei, cu 31% mai mari decât cele încasate în anul 2017 în aceeaşi perioadă.

Cheltuielile au crescut cu peste 18%

Pe de altă parte, cheltuielile bugetului general consolidat au fost de 119 miliarde lei, cu 18,4% mai mari comparativ cu primele cinci luni din 2017. Cheltuielile de personal au fost cu 22,3% mai mari, creşterea fiind determinată de majorările salariale acordate în temeiul Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, iar cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 10,2%.
Majorări semnificative s-au înregistrat atât la bugetele locale, cât şi la bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi la bugetele instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii bugetare. Subvenţiile au fost mai mari cu 1,9% faţă de perioada ianuarie – mai 2017. Dobânzile au crescut cu 34,9%, respectiv 0,6% din PIB, întrucât s-a înregistrat un vârf de plată a dobânzilor în aprilie, avându-se în vedere cumularea datelor de plată a dobânzilor aferente mai multor titluri de stat de tip benchmark.
Cheltuielile cu asistenţa socială au crescut faţă de 2017 cu 10,5%, fiind influenţate, în principal, de majorarea cu 9% a punctului de pensie de la 1 iulie 2017, majorarea şi modificarea modalităţii de stabilire a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie.
Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi pe cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 7,4 miliarde lei, de 1,8 ori mai mari faţă de aceeaşi perioadă din 2017.

Articole din aceeasi categorie