Declaraţia unică se poate depune online

Ministerul Finanţelor Publice susţine că persoanele care realizează venituri din activităţi economice sau alte categorii de venituri pot deja declara online aceste câştiguri prin intermediul formularului electronic inteligent al Declaraţiei Unice disponibil în Spaţiul Privat Virtual (SPV).

Formularul calculează automat cuantumul impozitelor şi contribuţiilor datorate de persoanele fizice la bugetul de stat şi poate fi accesat pe portalul ANAF în secţiunea ”Spaţiul Privat Virtual” (pfinternet.anaf.ro), rubrica Descărcare declaraţii. Serviciul electronic SPV este furnizat gratuit de MFP, iar pentru înregistrare nu este necesară deplasarea la ghişeele ANAF.
„În acest sens, MFP a transmis prin poştă fiecărui contribuabil o scrisoare personalizată, care conţine toate datele necesare înrolării din confortul propriei case. Prin intermediul SPV se poate accesa oricând situaţia fiscală personală şi se pot primi sau transmite o serie de documente, declaraţii fiscale şi alte informaţii fiscale utile. De asemenea, formularul se poate completa şi semna şi de deţinătorii de certificate digitale calificate. Depunerea se face pe portalul e-guvernare.ro„,
mai afirmă MFP.
Dacă Declaraţia Unică este depusă online până în 15 iulie 2018 şi plata obligaţiilor se efectuează integral până în 15 martie 2019, inclusiv, se acordă o reducere de 5% din suma totală datorată bugetului de stat, iar dacă suma datorată, stabilită la nivelul veniturilor estimate pentru anul 2018, este plătită integral până în 15 decembrie 2018, se acordă o reducere suplimentară de 5% din suma datorată.
Principalele categorii de venituri care trebuie declarate de persoanele fizice provin din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă, activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, piscicultură şi/sau silvicultură, transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar, jocuri de noroc realizate de persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker, activităţile artistice şi sportive, în calitate de artişti de spectacol sau ca sportivi.

Articole din aceeasi categorie