De citit… Europa de Sud-Est generatoare şi exportatoare de terorism?

O temă actuală în ultima perioadă, un fenomen cu largi rezonanţe internaţionale, terorismul, face subiectul lucrării Europa de Sud-Est generatoare şi exportatoare de terorism? semnată de comisarul Ciprian Vasile Rus, şef al Poliţiei Municipiului Cluj-Napoca.

Ineditul abordării, aşa cum se remarcă încă din interogaţia care dă titlul, vine din asocierea acestei teme cu imaginea „legendară” a zonei balcanice caracterizate deseori prin turbulenţe, violenţă şi conflicte. Studiul este realizat prin metode multidisciplinare – istorie, ştiinţe politice, antropologie, sociologie, relaţii internaţionale.

În cele 7 capitole ale lucrării, autorul explică geneza temei, face atât o incursiune teoretică asupra noţiunii de terorism – autorul arătând clar că termenul vine dinspre modernitate, apărând abia în contextul Revoluţiei Burgheze din Franţa, la sfârşitul secolului al XVIII-lea, cât şi una istorică asupra rădăcinilor unui comportament violent în zona balcanică. Cercetarea care a văzut lumina tiparului la editura Presa Universitară Clujeană îşi propune să răspundă la 2 întrebări fundamentale:

a. Spaţiul sud-est european generează manifestări violente sub forme teroriste?

b. Spaţiul geografic din sud-estul Europei exportă aceste manifestări teroriste în situaţia în care le şi generează?

Concluziile fiecărui capitol, dar şi concluziile finale ale lucrării se concentrează pe rediscutarea şi reinterpretarea unor fapte şi fenomene socio-politice din Balcani, dar şi pe reaşezarea unei întregi grile de valori culturale, sociale şi politice ale unei subregiuni europene pe harta compatibilităţilor valorilor europene din epoca modernă şi contemporană. Stereotipurilor comunicaţionale şi de interpretare referitoare la „omul balcanic”, la Europa de Sud-Est, ca o arie în care genocidul şi epurarea etnică sunt practici constante sunt combătute cu argumente de către autor care conclude că nu a fost generată violenţă sub forme teroriste de către comunităţile din spaţiul sud-est european şi că aceste comunităţi nu dispun de norme culturale care să favorizeze manifestările de acest tip.

Vasile MORARU

Articole din aceeasi categorie

One Response to De citit… Europa de Sud-Est generatoare şi exportatoare de terorism?

  1. Horia

    Un baiat deosebit!!!!!!’