Daniel Buda vrea condiţii de viaţă mai bune pentru femeile din zona rurală

Eurodeputatul Daniel Buda cere Comisiei Europene şi statelor membre să găsească soluţii pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale femeilor din zonele rurale. În acest sens, Daniel Buda a depus alături de alţi membri ai Comisiei de Agricultură şi Dezvoltare Rurală din Parlamentul European o serie de amendamente la rezoluţia legată de statutul femeii în proiectul de dezvoltare a mediului rural.

“Am subliniat importanţa faptului că, pentru agricultoare şi pentru alte femei din zonele rurale, este important să se poată obţine calificări şi formare ca producători şi antreprenori şi am invitat în acest sens statele membre în colaborare cu autorităţile regionale şi locale, cu organizaţiile de la nivel rural şi cu organizaţiile de femei şi de agricultori, să creeze stimulente pentru a promova participarea femeilor la forţa de muncă, să elimine orice formă de discriminare a femeilor la locul de muncă, să îmbunătăţească formarea femeilor, inclusiv prin promovarea unui acces mai bun la formare postuniversitară şi la cursuri de specializare în instituţii de învăţământ. De asemenea am subliniat că aceste măsuri vor contribui la lupta împotriva excluderii sociale din zonele rurale şi că riscul de sărăcire este mai crescut în rândul femeilor decât în cel al bărbaţilor. (…) Statele europene sunt invitate să faciliteze accesul mai bun al femeilor la terenuri pentru a încuraja stabilirea femeilor în zonele rurale şi deţinerea de către acestea a calităţii de actori în sectorul agricol”’, a explicat euroalesul. Daniel Buda susţine că zonele agricole au nevoie să se dezvolte şi să îşi mărească potenţialul. “În Europa femeile reprezintă puţin sub 50% din totalul populaţiei apte de muncă în zonele rurale dar numai 45% din totalul populaţiei active din punct de vedere economic. Iniţiatorii acestei dezbateri recunosc contribuţia adusă de femei la economia din zonele rurale în calitate de întreprinzătoare, directoare de întreprinderi familiale şi promotoare ale dezvoltării durabile, precum şi importanţa lor ca părţi implicate în întreaga dezvoltare economică şi socială a acestor regiuni. De asemnea e evidenţiat rolul fundamental al femeilor ca membre ale exploataţiilor agricole familiale, ferma reprezentând celula socio-economică de bază a regiunilor rurale ce se ocupă de producţia alimentară, de conservarea cunoştinţelor şi meşteşugurilor tradiţionale, de identitatea culturală şi de protecţia mediului”, a mai evidenţiat parlamentarul european.

C.P.

Articole din aceeasi categorie