Curtea de Conturi a României: Prejudicii de 78.235.000 lei la unităţile administrative din judeţul Cluj

• Lista neagră o deschide Regia Autonomă a Domeniului Public •

Curtea de Conturi a României a făcut public raportul privind acţiunile de audit financiar şi control pentru anul 2016 la nivelul instituţiilor administraţiei publice centrale şi la nivelul unităţilor administrativ teritoriale. Raportul dezvăluie o serie de nereguli la mai multe instituţii din judeţul Cluj. Printre acestea se numără Primăria Cluj-Napoca şi Consiliul Judeţean Cluj. Neregulile descoperite sunt legate de gestiunea economico-financiară şi de efectuarea unor plăţi nelegale.

Curtea de Conturi a României a descoperit o serie de nereguli la Primăria Cluj-Napoca. Potrivit raportului întocmit de instituţia de control a României, în 2016, au fost efectuate plăţi nelegale reprezentând drepturi salariale acordate necuvenit tuturor angajaţilor din aparatul de specialitate al primarului în valoarea de 9.754.000 lei. Experţii Curţii de Conturi mai arată că de drepturi salariale acordate necuvenit au mai beneficiat angajaţii Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor (540.000 lei), ai Serviciul Public pentru Administrarea Obiectivelor Culturale (188.000 lei), cei de la Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală (1.068.000 lei) şi cei de la Centrul Bugetar de Administrare Creşe (3.719.000 lei). Curtea de Conturi a mai constatat că municipalitatea clujeană a acordat nelegal finanţări nerambursabile unor asociaţii şi fundaţii, în condiţiile în care acestea au desfăşurat şi realizat activităţi care au generat profit, prejudiciul cauzat bugetului local fiind de 1.122.000 lei. O altă neregulă constatată a fost în cazul obiectivului de investiţii „Pasaj subteran – Piaţa Gării, din Municipiul Cluj-Napoca”. În acest caz s-a descoperit că s-au efectuat plăţi nelegale prin nerespectarea prevederilor legale privind stabilirea rezultatului aplicării procedurii de achiziţie publică, prejudiciul creat fiind de 1.458.000 lei. O altă neregulă identificată de experţii Curţii de Conturi cu ocazia controlului efectuat la Primăria Cluj-Napoca constă în acordarea în mod nelegal de finanţări nerambursabile pentru organizarea proiectului ”Napoca Music Events” şi a proiectului ”Daydreaming” în cadrul cărora au fost organizate concerte şi activităţi generatoare de venit. Una dintre cele mai intersante nereguli surprinse în cadrul verificărilor e legată de decontarea în mod nelegal a studiilor universitare ale unor angajaţi.

Cu ocazia controlului efectuat la Consiliul Judeţean Cluj s-a constatat efectuarea de plăţi nelegale în valoare de 279.000 lei reprezentând ,,Proiectare şi execuţie lucrări de modernizare şi reabilitare drumuri judeţene din judeţul Cluj pentru perioada 2011-2015. În raportul Curţii de Conturi se mai arată că forul judeţean a mai plătit 174.000 lei pentru cantităţi de lucrări neexecutate sau executate necorespunzător calitativ, pentru modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene, din judeţul Cluj. Alte nereguli descoperite la Consiliul Judeţean Cluj sunt legate de efectuarea de plăţi de natură salarială, în afara cadrului legal, ca urmare a nerespectării procedurilor de ocupare a funcţiilor publice şi contractuale.

O serie de nereguli au fost descoperite şi la Regia Autonomă a Domeniului Public din Cluj-Napoca. Printre acestea se numără decontarea unor cheltuieli de deplasare în străinătate, mai mari decât cele cuvenite şi acceptarea la plată şi decontarea de situaţii de lucrări întocmite de Crisega Trans SRL Cluj-Napoca, în care a fost consemnată la valoarea lucrărilor executate şi taxa pe valoarea adăugată, deşi contractantul nu era înregistrat ca plătitor de TVA. De asemenea s-a mai constatat că au fost acceptate la plată, în cadrul unui contract de lucrări, preţuri mai mari decât cele din oferta adjudecată şi prezentată de contractantul Alfa Construct SRL Târgu-Mureş. Alte nereguli sunt legate de decontarea în avans a unor situaţii de lucrări reprezentând procurări materiale către Alfa Construct SRL Târgu-Mureş, fără să existe documente justificative care să ateste efectuarea şi recepţia lucrărilor, pentru care au fost calculate majorări de întârziere în sumă de 48.373 lei. Pe lângă Primăria Cluj-Napoca şi Consiliul Judeţean Cluj, Curtea de Conturi a României a mai efectuat acţiuni de audit financiar la alte 32 de unităţi administrative clujene, la şase societăţi cu capital de stat şi la Spitalul Municipal Clujana. În cadrul acestor acţiuni s-au constatat prejudicii aduse bugetelor locale în cuantum estimat de 78.235.000 lei şi abateri finaciar contabile de 566.021.000 lei.

C.P.

Articole din aceeasi categorie