Cursuri pentru accesarea ajutoarelor de stat

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a anunţat că, prin Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă (SFPV), va organiza în următoarele săptămâni cursuri pentru agenţii economici care doresc să acceseze ajutoare de stat.

Cei interesaţi se pot înscrie completând un formular, iar programarea participanţilor va fi realizată în ordinea solicitării, urmând ca SFPV să comunice data şi ora la care se va organiza instruirea. Dacă unii operatori economici vor solicita să participe la o a doua sesiune, ei vor fi programaţi după cei care sunt la prima solicitare, în limita locurilor disponibile. Fiecare operator va putea trimite la instruire maximum doi reprezentanţi, fie două persoane din partea societăţii, fie o persoană din partea firmei şi cealaltă din partea unui consultant.
Instruirea va fi susţinută de reprezentanţi ai Direcţiei Generale Ajutor de Stat, care vor prezenta H.G. nr. 807/ 2014, Ghidul solicitantului – Revizia 2 şi Ghidul de plată – Revizia 2. În plus, vor fi discutate câteva speţe generale, cu titlul de exemplu.
În cadrul acestor întâlniri nu se vor analiza proiecte de investiţii şi nu se va stabili eligibilitatea acestora. Stabilirea eligibilităţii unui proiect se poate face numai după depunerea Cererii de acord pentru finanţare, însoţită de documentele justificative, şi după finalizarea procesului de analiză.
MFP a modificat şi a completat H.G. nr. 807/ 2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie. Principalele modificări se referă la diminuarea nivelului minim al investiţiei de la 10 milioane de euro la 3 milioane de euro, modificarea mecanismului de depunere a cererilor de finanţare, acestea urmând a fi depuse în sesiune continuă, renunţarea la selecţia proiectelor pe bază de punctaj, fiind selectate acele proiecte care îndeplinesc criteriile şi condiţiile de eligibilitate, simplificarea planului de investiţii aferent proiectului şi posibilitatea demarării proiectului de investiţii după depunerea cererii de acord pentru finanţare.

Articole din aceeasi categorie