Curs gratuit de antreprenoriat social pentru tineri

Biblioteca Județeană „Octavian Goga” organizează, ṣi în acest an, cursul gratuit de antreprenoriat social pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 14 ṣi 20 de ani – „Provoacă viitorul: fii antreprenor!”.

Cursul se va desfășura în perioada 15 octombrie – 16 noiembrie, la American Corner Cluj-Napoca, cu sprijinul financiar al Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București. Instruirea se va desfășura în limba română, prin două serii de cursuri a câte 20 de locuri fiecare: în intervalul 15 – 26 octombrie are loc seria I, iar în perioada 5 – 16 noiembrie, seria a II-a. Cursurile se vor desfășura zilnic, de luni până vineri, între orele 16:00-19:00.

Înscrierile se fac până miercuri, 10 octombrie 2018, prin completarea formularului postat la adresa https://goo.gl/NDJCeq. Informaṭii suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0264-430323, în zilele de luni, marṭi, miercuri ṣi vineri, în intervalul orar 8:00-16:00, iar joi, de la 10:00 la 18:00, sau la adresa de e-mail americancornercluj@gmail.com.

Iniṭiativa se află în al patrulea an de la demarare ṣi urmăreṣte dezvoltarea de abilități antreprenoriale la tineri cu vârsta între 14 și 20 de ani, cuprinși sau nu într-o formă de învățământ, prin familiarizarea cu domeniul antreprenoriatului, al antreprenoriatului social ṣi al managementului de proiect, precum și dezvoltarea creativității și a spiritului inovator. De asemeni, inițiativa vizează creșterea gradului de conștientizare a apartenenței la o comunitate ṣi a gradului de implicare socială, cunoașterea mijloacelor de îmbunătățire a contactului cu comunitatea, identificarea problemelor comunității și oferirea de soluții pentru rezolvarea acestora.

Tinerii vor învăṭa cum să iniṭieze ṣi să dezvolte o afacere ṣi să se implice în viaṭa comunităṭii, cunoṣtinṭele teoretice fiind puse în practică prin realizarea ṣi implementarea de proiecte. La încheierea programului de instruire participanṭii vor primi o diplomă, în urma prezentării modului de implementare a proiectului elaborat.

Articole din aceeasi categorie