Cum vă protejează primăria datele personale

Odată cu intrarea în vigoare a noii Legi Europeane privind Protecţia Datelor personale, respectiv a noului Regulament UE 2016/679 (GDPR), municipalitatea clujeană a elaborat o procedură în vederea respectării noilor norme europene. Totodată, prin decizia primarului Emil Boc, a fost numit un responsabil cu protecţia datelor personale, se arată în răspunsul municipalităţii, la socilitarea făcută de cotidianul Făclia, pe această temă.

Potrivit procedurii implementate de autoritatea locală, „începând cu 25 mai 2018, pentru actele depuse în registratura primăriei pentru care prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului (art. 6, lit. C) nu se ia consimţământul persoanelor, iar pentru celalalte tipuri de acte se ia consimţământul persoanei vizate”, se precizează în document.

Totodată, municipalitatea precizează că persoanele care au depus documente cu carater personal îşi vor putea păstra anonimatul. „În sistemul de management al documentelor au acces la documente numai persoanele cu atribuţii în soluţionarea cererilor / îndeplinirii sarcinilor legale. În acest moment se lucrează la anonimizarea datelor, acest proces fiind prognozat a se încheia în scurt timp”, se subliniază în răspunsul transmis de reprezentanţii municipalităţii. Mai mult, aceştia precizează că „Municipiul Cluj-Napoca NU intenţionează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate”.

„Toate serviciile instituţiei care au legatură cu cetăţenii au fost informate că pentru toate cererile depuse pentru care prelucrarea nu este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale va fi obligatoriu de luat consimţământul persoanei vizate”, se arată în document.

De asemenea, potrivit procedurii elaborate de autoritatea locală. „toate persoanele sunt informate despre perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existenţa dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor”, arată municipalitatea.

Totodată, potrivit reprezentanţilor municipalităţii, toate persoanele sunt informate atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a), despre existenţa dreptului de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. De asemenea, toate persoanele vor fi informate asupra dreptului de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere. Mai mult, oamenilor li se va spune dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligaţie legală sau contractuală sau o obligaţie necesară pentru încheierea unui contract, precum şi dacă persoana vizată este obligată să furnizeze aceste date cu caracter personal şi care sunt eventualele consecinţe ale nerespectării acestei obligaţii şi vor fi informaţi despre faptul că nu există un proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri. ,

„Pentru cererile depuse online informarea privind procesarea datelor personale se face printr-o bifa care nu e completată în mod automat”, atenţionează reprezentaţii municipalităţii.

Precizăm că potrivit Comisiei Europene, orice informaţie prin care o persoană poate fi identificată este considerată ca având caracter privat. Este vorba de informaţii precum numele, adresa, seria actelor de identitate, codurile de protocol Internet, sau date despre starea de sănătate.

Adriana STUPAR

Articole din aceeasi categorie