Creştere cu peste 14% a deficitului de cont curent

Banca Naţională a României a anunţat că, în primele cinci luni ale anului în curs, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1,969 miliarde euro, în creştere cu 14,8%, comparativ cu perioada similară din 2016. Astfel, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 581 milioane euro, balanţa veniturilor secundare şi balanţa serviciilor s-au încheiat cu excedente mai mici cu 294 milioane euro, respectiv cu 197 milioane euro, iar balanţa veniturilor primare a înregistrat un deficit mai redus cu 817 milioane euro.
În aceeaşi perioadă, datoria externă totală a crescut cu 1,876 miliarde euro. În structură, datoria externă pe termen lung a însumat 70,026 miliarde euro (74,3% din totalul datoriei externe), în creştere cu 1,5% faţă de 31 decembrie 2016. Datoria externă pe termen scurt a ajuns la 24,227 miliarde euro (25,7% din totalul datoriei externe), în creştere cu 3,5% faţă de 31 decembrie 2016. Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 23,8%, comparativ cu 27,4% în 2016. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii a fost de 6,1 luni, faţă de 6,3 la 31 decembrie 2016. Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 mai, a fost de 92,4%, comparativ cu 90,1% la 31 decembrie 2016.

Articole din aceeasi categorie