Consumatorii îşi pot alege singuri firma care să-i racordeze la reţeaua de energie electrică sau de gaze

Consumatorii care îşi aleg singuri firma care să le realizeze lucrările de racordare la reţeaua electrică sau de gaze naturale plătesc mai puţin, în comparaţie cu cei care acceptă tariful iniţial propus de operatorul de reţea pentru aceste lucrări, potrivit unui comunicat al Consiliului Concurenţei.

Conform analizei preliminare derulate de Consiliul Concurenţei pe piaţa branşamentelor la reţelele energetice, costul mediu de racordare la reţeaua electrică de joasă tensiune, reţea la care sunt conectaţi majoritatea clienţilor casnici, a înregistrat valori între 978 lei şi 2.602 lei.
Privind racordarea la reţeaua de gaze naturale, Consiliul a constatat o îmbunătăţire semnificativă a legislaţiei aferente, în sensul în care consumatorii pot selecta operatorul autorizat care să efectueze lucrările de proiectare sau execuţie a instalaţiilor de gaze naturale şi să negocieze cu acesta tariful / tarifele. Nivelul mediu al tarifului de racordare la reţeaua de gaze naturale pentru un consumator casnic a înregistrat valori între 943 lei şi 3.346 lei.
Costurile de racordare sunt influenţate de dispersia clienţilor şi de arhitectura reţelei, adică tipul de lucrare ce trebuie realizată. Dacă racordarea la reţea implică lucrări suplimentare pentru extinderea sau redimensionarea acesteia, iar investiţia necesară realizării acestor lucrări nu este cuprinsă în planul de investiţii al operatorului de distribuţie, clienţii finali trebuie să suporte costurile extinderii / redimensionării. Dacă lucrările de extindere necesare pentru racordare sunt prevăzute în planul de investiţii al operatorului de distribuţie sau în contractul de concesiune, clienţii nu au obligaţia de a suporta costurile unor eventuale extinderi sau redimensionări ale reţelei.
Analiza Consiliului arată că există mulşţi operatori care deţin autorizaţiile necesare pentru a realiza activităţi de proiectare, executare şi verificare a lucrărilor de racordare. Cu toate acestea, Consiliul a constatat că există dificultăţi în a contacta operatorii autorizaţi, deoarece unii dintre aceştia nu şi-au actualizat informaţiile puse la dispoziţie pe site-ul Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Consiliul va colabora cu ANRE pentru identificarea unor măsuri prin care operatorii autorizaţi să fie obligaţi să actualizeze, într-un termen rezonabil, datele de contact proprii puse la dispoziţia utilizatorilor pe site-ul ANRE. Consiliul recomandă introducerea obligaţiei pentru operatorii de distribuţie de a informa din oficiu utilizatorii cu privire la faptul că au dreptul să-şi selecteze singuri operatorul care să le realizeze lucrările de racordare din lista publicată pe site-ul ANRE.

Racordarea durează prea mult

În perioada 2015-2018, numărul cererilor de racordare pentru reţelele de gaze şi de energie electrică a crescut constant, iar durata procesului de racordare a fost, în general, destul de mare, cu diferenţe semnificative între diferite zone de reţea.
În cazul racordării la reţelele de energie electrică, durata medie a procesului de racordare la reţeaua de joasă tensiune a fost de 83 de zile, iar la reţeaua de medie tensiune de 234 zile. În cazul racordării la reţelele de gaze naturale, în funcţie de operatorul de distribuţie concesionar şi de întinderea / dimensiunea reţelei pe care o administrează, durata medie de racordare a înregistrat valori foarte diferite, cuprinse între 21 zile şi 270 zile.
Consiliul a constatat că durata mare a procesului de racordare este cauzată, în principal, de colaborarea dificilă a operatorilor cu autorităţile locale în vederea obţinerii avizelor şi autorizaţiile prevăzute necesare pentru lucrările de racordare. Consiliul recomandă modificarea legislaţiei, astfel încât să fie introduse termene clare de soluţionare a solicitărilor, inclusiv pentru autorităţile locale.

Articole din aceeasi categorie