Consolidarea versantului din Hoia costă aproape 27 de milioane de lei

Consiliul judeţean Cluj va investi nu mai puţin de 26.853.412 de lei fără TVA în consolidarea versantului nordic al Dealului Hoia, ceea ce va permite apoi finalizarea proiectului de extindere a Parcului Industrial Tetarom I.
Reprezentanţii Consiliului judeţean spun că lucrările de consolidare a terenului vor începe în curând, în acest sens urmând să fie semnat contractul cu societatea Hidroconstrucţia SA, câştigătoarea licitaţiei.
,,Importanţa semnării acestui contract şi, respectiv, a începerii lucrărilor de stabilizare e dată de faptul că, în acest fel, vom avea o dată certă a finalizării implementării proiectului european. Desigur, va urma darea în folosinţă a imobilelor şi facilităţilor create prin intermediul proiectului, efectul fiind unul pozitiv, de stimulare a dezvoltării economice”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe. Şeful CJ Cluj susţine că semnarea contractului a devenit posibilă ca urmare a deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor prin care a fost respinsă, ca nefondată, contestaţia formulată de către Kranz Eurocenter SRL. Valoarea totală a lucrărilor ce vor fi realizate de către societatea câştigătoare în vederea stabilizării versantului nordic al Dealului Hoia este de 26.853.412 de lei fără TVA, aceasta constituind oferta cu preţul cel mai scăzut dintre cele zece depuse în cadrul licitaţiei publice. ‘’Oferta declarată câştigătoare este, astfel, considerabil mai redusă comparativ cu valoarea estimată iniţial de 35.872.233 de lei. Vor fi, astfel, executate în baza contractului, lucrări ce vor consta în principal în realizarea unui zid de sprijin pe trei rânduri din piloţi foraţi din beton armat şi a unui dren de mare adâncime’’, a arată Consiliul Judeţean Cluj.
Anterior, în prima etapă a stabilizării alunecărilor de teren, în conformitate cu soluţiile tehnice propuse de proiectant, s-au efectuat lucrări de taluzare a versantului, şanţuri drenate şi rigole pentru a capta apa şi a o conduce la debuşee sigure.
Odată cu realizarea lucrărilor de consolidarea a versantului se va putea finaliza proiectul de extindere a Parcului Industrial Tetarom I, proiect a cărui cofinanţare nerambursabilă a fost asigurată în proporţie de 50% prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Prin dezvoltarea şi extinderea Tetarom I, Consiliul Judeţean îşi propune să vină atât în sprijinul dezvoltării activităţii economice a IMM-urilor autohtone, cât şi cu potenţial de atragere de investiţii străine, care să folosească resursa materială şi umană din regiune. În prezent, Parcul Industrial TETAROM I se întinde pe o suprafaţă de 320.000 de mp şi are un grad de ocupare de 100%, deservind 75 de clienţi. Valoarea totală a investiţiilor deja atrase în Parcul Industrial Tetarom I este de peste 60 de milioane de euro iar numărul locurilor de muncă create aici este de 2.500.
C.P.

Articole din aceeasi categorie