Consiliul Fiscal: Există riscuri semnificative de depăşire a ţintei de deficit

Consiliul fiscal avertizează asupra unor riscuri semnificative de depăşire a ţintei de deficit şi a nivelului de referinţă de 3% din PIB pentru soldul bugetar, atrăgând atenţia că încadrarea deficitului în ţinta de 2,97% din PIB este realizată, la rectificare, în condiţiile unei revizuiri ascendente, cel mai probabil excesive, a PIB-ului nominal.

Consiliul a publicat Opinia cu privire la proiectul de rectificare a bugetului general consolidat pe anul 2018 şi Raportul semestrial privind situaţia economică şi bugetară, preluate de Agerpres, în care afirmă că primul proiect de rectificare din acest an nu respectă niciuna dintre regulile fiscale din Legea Responsabilităţii Fiscal – Bugetare, cu excepţia celei referitoare la nivelul deficitului ca procent în Produsul Intern Brut (PIB).
Astfel, plafoanele nominale aferente deficitului bugetar şi deficitului bugetar primar (instituite prin Legea 269/2017) sunt depăşite cu 1,1 miliarde lei, în condiţiile în care este prevăzută o revizuire ascendentă atât a veniturilor totale – cu 6,4 miliarde lei, cât şi a cheltuielilor bugetare – cu 7,5 miliarde lei. Majorarea cu 37,1 miliarde lei a PIB-ului nominal, prevăzută în proiectul rectificării bugetare, menţine, însă, deficitul la 2,97% din PIB.
Consiliul apreciază drept excesiv de optimistă proiecţia de creştere economică de 5,5% în termeni reali avansată de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză pentru 2018, dată fiind creşterea anuală de doar 4%, înregistrată conform datelor preliminare aferente trimestrului I din 2018 şi dinamica înregistrată de principalii indicatori economici în trimestrul II.

Consiliul mai arată că are rezerve şi faţă de nivelul propus al veniturilor din TVA şi accize, apreciind că revizuirile descendente operate sunt insuficiente şi considerând drept probabilă eventualitatea în care veniturile realizate ar fi cu circa 2 miliarde lei mai mici decât estimările actualizate. Privind cheltuielile, Consiliul are rezerve faţă de nivelurile propuse pentru cheltuielile de asistenţă socială şi cele cu achiziţiile de bunuri şi servicii.
Consiliul afirmă că menţinerea deciziei de achitare a pensiilor înainte de 15 ale lunii ar reclama alocări suplimentare de circa 1,3 miliarde lei, în timp ce în cel de-al doilea caz execuţia bugetară la finele primului semestru indică drept probabile cheltuieli suplimentare de circa 0,9 miliarde lei în raport cu alocarea – un control strict al cheltuielilor cu achiziţiile de bunuri şi servicii (neobservabil până în acest moment) ar putea însă asigura înscrierea în anvelopa de cheltuieli propusă.
Consiliul atrage atenţia asupra unor riscuri semnificative pe termen scurt la adresa evitării intrării în procedura de deficit excesiv, care se adaugă tendinţei deja existente de vulnerabilizare a finanţelor publice, în condiţiile înregistrării unei deviaţii persistente şi de amploare de la obiectivul pe termen mediu.

Consiliul Fiscal este o autoritate independentă, înfiinţată în baza Legii responsabilităţii fiscal-bugetare, care își sprijină activitatea Guvernului și a Parlamentului în elaborarea și derularea politicilor fiscal-bugetare şi promoveasză transparenţa şi sustenabilitatea finanţelor publice. Membrii Consiliului Fiscal sunt: * Ionuţ Dumitru, preşedinte, profesor universitar la Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori în cadrul Academiei de Studii Economice (ASE) Bucureşti * Răzvan Victor Stanca, vicepreşedinte, economist principal în cadrul Direcţiei de Studii Economice a Băncii Naţionale * Tatiana Moşteanu, membru, profesor universitar doctor la Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori în cadrul ASE Bucureşti * Lucian Liviu Albu, membru, membru al Academiei Române şi directorul Institutului de Prognoză Economică al Academiei Române * Silviu Marius Şeitan, membru, absolvent al Institutului Politehnic Bucureşti, al ASE Bucureşti, şi al doctoratului în economie în cadrul Academiei Române şi al Şcolii Postdoctorale a Academiei Române.

 

Articole din aceeasi categorie