Conducerea USAMV Cluj-Napoca, prezentă la „Ziua Grîului şi a Fertilizării Plantelor”

Conducerea USAMV Cluj a fost prezentă, săptămîna trecută, la „Ziua Grîului şi a Fertilizării Plantelor” – eveniment organizat de SCDA Turda, în parteneriat cu Facultatea de Agricultură din cadrul USAMV Cluj şi Combinatul Azomureş.

În cadrul evenimentului, directorul SCDA Turda, prof. dr. Ioan Haş, a prezentat cele mai noi creaţii ale cercetătorilor SCDA Turda, genotipurile „Andrada” (grîu) şi „Mureşana”(ovăz). Rectorul USAMV Cluj-Napoca, prof. dr. Doru Pamfil, a Sigla-USAMVremarcat importanţa acestei manifestări în asigurarea unor legături permanente cu beneficiarii rezultatelor cercetării. De asemeni, a apreciat consistenţa colaborării dintre USAMV şi SCDA Turda, precizînd că mulţi doctoranzi ai universităţii îşi derulează experienţele la Staţiunea de Cercetare din Turda.

Buna colaborare existentă între SCDA Turda şi USAMV Cluj-Napoca a fost evidenţiată şi de prof. dr. Roxana Vidican, decanul Facultăţii de Agricultură din cadrul USAMV, care a prezentat rezultatele primelor şase luni de derulare a parteneriatului cu Azomureş. Parteneriatul are ca scop demonstrarea efectului îngrăşămintelor produse la Azomureş asupra culturilor agricole în condiţiile ecopedologice ale Cîmpiei Transilvaniei. Colaborarea vizează prezentarea influenţei diferitelor tipuri şi combinaţii de fertilizanţi asupra grîului şi porumbului, pe loturi demonstratuve, dar şi organizarea a două cîmpuri experimentale care urmăresc influenţa aceloraşi fertilizanţi asupra activităţii microbiologice a solurilor într-un asolament cu soia, porumb şi orzoaică de primavară, precum şi studiul influenţei fertilizării asupra unui amestec de leguminoase şi graminee utilizate la infiinţarea pajiştilor temporare. În cadrul aceluiaşi parteneriat s-au publicat două ghiduri de bune practici legate de fertilizarea la cerealele păioase şi pajişti naturale, trifoi, lucernă.

Directorul Azomureş, ing. Mihai Aniţei a subliniat, în intervenţia sa, importanţa pe care o acordă colaborării cu cadrele didactice ale Facultăţiii de Agricultură, perspectivele acestei colaborări, precum şi modalităţile de susţinere a fermierilor pentru a practica o agricultură performantă, competitivă. Prof. dr. Mihai Rusu a făcut o prezentare a produselor Azomureş, precum şi a modului lor de utilizare în funcţie de analizele solurilor, tipul de cultură, condiţiile climatice, şi a răspuns întrebărilor fermierilor pe această temă. Au fost apoi vizitate cîmpurile experimenatle ale SCDA Turda, loturile demonstrative de grîu fertilizate diferenţiat cu produse Azomureş, precum şi cîmpurile experimentale care fac obiectul a două teze de doctorat.

La eveniment au participat cadre didactice şi doctoranzi din Facultatea de Agricultură a USAMV, fermieri din judeţele Alba, Mureş, Bistriţa-Năsăud, Sălaj şi Cluj, reprezentanţi ai unor asociaţii de producători, distribuitori de produse chimice de combatere.

Articole din aceeasi categorie