Compendiu introductiv pentru gimnaziu, în loc de manuale, la clasa a V-a

Elevii claselor a V-a şi cadrele didactice implicate în procesul instructiv-educativ al acestor clase vor utiliza, în primele opt săptămâni ale noului an şcolar, un Compendiu introductiv pentru gimnaziu. Decizia aparţine ministrului Educaţiei Naţionale, Liviu Marian Pop, şi are ca obiectiv „sprijinirea elevilor de clasa a V-a afectaţi de absenţa manualelor şcolare”.

Conform celor anunţate de Ministerul Educaţiei, compendiul are 296 de pagini şi este structurat pe 6 arii curriculare: Limbă şi comunicare (Limba şi literatura română, Limba modernă 1 –  Engleză şi Franceză şi Limba modernă 2 – Engleză, Franceză şi Germană), Matematică şi Ştiinţele Naturii (Matematică, Biologie), Om şi societate (Educaţie socială, Istorie, Religie – cultul ortodox, Geografie, Religie – cultul penticostal), Arte (Educaţie plastică, Educaţie muzicală), Tehnologii (Educaţie tehnologică şi aplicaţii practice, Informatică şi TIC), Consiliere şi orientare (Consiliere şi dezvoltare personală). Fiecare lecţie este reflectată în mod distinct, fiecare disciplină având alocate un număr de pagini corelat cu numărul de ore pe săptămână alocate studiului, potrivit planului-cadru.

„Cele mai importante avantaje ale acestei resurse de învăţare sunt următoarele: accesul la resurse de învăţare absolut necesare, în contextul în care anumite discipline (Informatică şi TIC) sunt studiate pentru prima dată; accentul se mută de pe conţinuturi, esenţializate în acest material, pe crearea unor contexte de învăţare relevante în dezvoltarea competenţelor generale şi specifice indicate de programele şcolare; elevii au ocazia să facă mai uşor legături între diferite discipline prin intermediul unor activităţi prin care pot extinde/transfera achiziţiile în contexte noi. Conţinutul a fost elaborat de grupuri de lucru cu experienţă în dezvoltare de curriculum, sub coordonarea metodologică a Institutului de Ştinţe ale Educaţiei. În plus, resursele pentru fiecare disciplină au primit aviz favorabil şi din partea unui referent ştiinţific (cu expertiză de specialitate şi curriculară). Principiul pedagogic esenţial pe care acest material îl dezvoltă este cel de învăţăre activă, în care elevul nu este doar un receptor, ci un participant activ la propria învăţare” – se precizează într-un comunicat al MEN, remis presei.

Conform comunicatului, în cursul zilei de luni, 4 septembrie, au fost distribuite 82.200 de exemplare în 20 de judeţe. La Cluj au ajuns circa 5.000, suficiente pentru elevii care intră acum în clasa a V-a – a declarat, pentru Făclia, inspectorul şcolar general adjunct, prof. Mariana Pop.

Până la începerea noului an şcolar, compendiul va fi distribuit în toate unităţile de învăţământ gimnazial din ţară. În total au fost comandate 177.000 de exemplare, care au costat 732.780 de lei.

M. T.

Articole din aceeasi categorie