Companiile cu datorii la stat de până la 10.000 lei vor putea participa la licitaţii pentru achiziţii publice

Potrivit unei recente Ordonanţe de Urgenţă, a fost majorată limita datoriei operatorilor economici sub care este permisă participarea la licitaţii pentru achiziţii publice, de la 4.000 lei la 10.000 lei.

Ordonanţa mai prevede ca pentru procedurile cu valori sub pragurile din directivele europene se va folosi criteriul „cel mai scăzut preţ”. Astfel, pentru achiziţia de produse şi servicii de peste 648.288 lei şi lucrări de peste 24.977 milioane lei se vor folosi criteriile cel mai bun raport calitate preţ şi cel mai bun raport calitate cost.
O altă modificare vizează dreptul autorităţii contractante de a putea derula contractul în paralel cu procedura de achiziţie, în situaţii de urgenţă precum calamităţi naturale.
Pe de altă parte, se va elimina comunicarea rezultatelor parţiale, în ideea de a se reduce astfel numărul contestaţiilor care pot bloca începerea derulării contractului şi pentru a scurta timpul pentru atribuirea contractului de achiziţie.
Pentru descurajarea contestaţiilor nejustificate, autorităţile vor introduce o cauţiune de 2% din valoarea estimată a contractului, dar nu mai mult de 880.000 lei pentru depunerea contestaţiilor la Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor. De asemenea, va fi aplicată o taxă pentru depunerea plângerii la Curtea de Apel, în cuantum valoric de 2% din valoarea estimată a contractului, pentru valori până în 100 de milioane de lei, şi de două milioane de lei plus 1% din ce depăşeşte 100 de milioane de lei.
Ordonanţa simplifiă procedurile, prin reducerea, la maximum 4, a numărului de etape de evaluare a ofertelor. De asemenea, va fi eliminată garanţia de bună execuţie prin poliţe de asigurare, păstrându-se, însă, poliţa pentru garanţia de participare. Pentru autorităţi cu bugete de investiţii sub 125 milioane lei se va elimina Strategia Anuală de Achiziţii.

Articole din aceeasi categorie