Compania de Apă „Someş” vrea să atragă 350 milioane euro pentru extinderea şi modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă

Compania de Apă Someş S.A. face demersuri să atragă 350 milioane de euro pentru continuarea lucrărilor de extindere şi modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă şi de canalizare în mediul urban cât, mai ales, realizării de astfel de lucrări în mediul rural din aria deservită. În acest sens, compania clujeană a încheiat cu Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM) din cadrul Guvernului României contractul de finanţare pentru proiectul „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţele Cluj şi Sălaj, în perioada 2014-2020”.
”Ne dorim ca toate demersurile pe care le facem în vederea accesării celor peste 350 de milioane de euro să fie realizate într-o manieră cât mai profesionistă, astfel încât implementarea acestui nou program să aibă o finalitate fericită pentru un număr cât mai mare de locuitori ai judeţelor Cluj şi Sălaj. Ceea ce intenţionăm să obţinem este o infrastructură de apă şi canalizare modernă, adaptată celor mai noi standarde în domeniu şi normativelor europene în vigoare”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe.
Necesitatea încheierii acestui contract a fost determinată de prelungirea cu trei ani a perioadei iniţiale de programare, astfel încât noul contract de asistenţă tehnică va acoperi atât perioada alocată întocmirii aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor suport pentru pregătirea celui de-al cincilea proiect major de investiţii al Companiei de Apă Someş SA, cât şi perioada de după obţinerea finanţării, respectiv cea de întocmire a documentaţiilor de atribuire a contractelor de lucrări, servicii şi furnizare care vor compune proiectul de investiţii.
Principalii indicatori ai acestei noi investiţii se referă la alimentarea cu apă şi canalizare pentru marea majoritate a locuitorilor din aria urbană – străzile care aparţin domeniului public, alimentare cu apă pentru cât mai multe localităţi rurale şi canalizare pentru aglomerările rurale cu mai mult de 2.000 de locuitori, indicatorii fiind dependenţi şi de raportul dintre valoarea investiţiei şi populaţia deservită.
În ceea ce priveşte contractul de finanţare recent încheiat de CASSA, acesta are o valoare totală eligibilă de 8.814.941 lei, din care valoarea nerambursabilă din Fondurile de Coeziune ale Uniunii Europene este de 7.492.699,81 lei, contribuţia de la bugetul naţional este de 1.234.092,19 lei, iar contribuţia de la bugetul judeţului Cluj este de 88.149 lei. Perioada de implementare a noului contract este de 55 de luni, acesta urmând să îşi înceteze valabilitatea la data finalizării POIM 2014-2020.
Reamintim faptul că în vederea implementării celui de-al cincilea program major de investiţii în cadrul POIM, Compania de Apă SOMEŞ S.A. şi Consiliul Judeţean Cluj intenţionează să atragă de la Uniunea Europeană o sumă de peste 350 milioane euro, bani destinaţi atât continuării lucrărilor de extindere şi modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă şi de canalizare în mediul urban cât, mai ales, realizării de astfel de lucrări în mediul rural din aria deservită. Acest nou program vine în continuarea investiţiilor în valoare de peste 330 milioane de euro deja derulate în perioada 1997-2016 şi care au avut rolul de a asigura conformarea cu condiţionalităţile prevăzute în Capitolul de Mediu al Tratatului de Aderare, respectiv o creştere a calităţii apei şi a serviciilor, atenuarea riscurilor asupra sănătăţii cetăţenilor, scăderea costurilor de tratare a apei uzate, reducerea consumului şi a pierderilor din reţea etc.
C.P.

Articole din aceeasi categorie