Comisia Iordache: Nu constituie grup infracţional organizat un grup format ocazional pentru comiterea imediată de infracţiuni

Nu constituie grup infracţional organizat grupul format ocazional în scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infracţiuni şi care nu are continuitate sau o structură determinată ori roluri prestabilite pentru membrii săi, au decis luni parlamentarii Comisiei speciale pentru modificarea legilor Justiţiei, care au amendat articolul 367 Cod penal – “Constituirea unui grup infracţional organizat”.
Conform amendamentului CSM, preluat de PSD, alineatul 6 din articolul 367 se modifică şi va avea următorul cuprins: “Prin grup infracţional organizat se înţelege grupul structurat, format din 3 sau mai multe persoane, care există pentru o perioadă şi acţionează în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracţiuni grave, pentru a obţine direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material. Nu constituie grup infracţional organizat grupul format ocazional în scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infracţiuni şi care nu are continuitate sau o structură determinată ori roluri prestabilite pentru membrii săi în cadrul grupului. Prin infracţiune gravă se înţelege oricare dintre infracţiunile prevăzute de art. 223 alin. (2) din Codul de procedură penală, inclusiv acelea pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare.
În prezent, prin grup infracţional organizat se înţelege grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, constituit pentru o anumită perioadă de timp şi pentru a acţiona în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracţiuni.

Articolul privind neglijenţa în serviciu, abrogat
Articolul 298 din Codul penal privind neglijenţa în serviciu a fost luni abrogat în Comisia specială pentru legile Justiţiei, cu 12 voturi “pentru” şi două abţineri.
Forma iniţială a textului de lege prevedea că “încălcarea din culpă de către un funcţionar public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă”.
Anterior, reprezentanţii Opoziţiei au propus eliminarea abrogării acestui articol, propunere care nu a întrunit numărul necesar de voturi.

Abuzul în serviciu nu se aplică în cazul emiterii sau aprobării actelor adoptate de Parlament sau Guvern
Abuzul în serviciu nu se aplică în cazul elaborării, emiterii sau aprobării actelor adoptate de Parlament sau Guvern, a decis luni Comisia parlamentară specială pentru legile Justiţiei.
“Dispoziţiile alineatelor (1) şi (2) nu se aplică în cazul elaborării, emiterii sau aprobării actelor adoptate de Parlament sau Guvern”, precizează amendamentul adoptat de parlamentari, care se referă la articolul 297 privind abuzul în serviciu.
Alineatul 1 prevede, conform formei adoptate luni de comisie: “Fapta funcţionarului public, aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, reglementate expres prin legi, ordonanţe de guvern sau OUG, care refuză să îndeplinească un act sau îl îndeplineşte prin încălcarea atribuţiilor astfel reglementate, a unor dispoziţii exprese dintr-o lege, Ordonanţă de urgenţă sau Ordonanţă de guvern, în scopul de a obţine pentru sine, soţ, rudă sau afini până la gradul al II-lea inclusiv, un folos material necuvenit şi prin acesta cauzează o pagubă certă şi efectivă mai mare decât echivalentul unui salariu minim brut pe economie sau o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime nepatrimoniale ale unei persoane fizice sau juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 2 ani la 5 ani sau cu amendă”.
Potrivit alineatului 2, care rămâne nemodificat: “Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA”.

Abuzul în serviciu, modificat: Fapta se pedepseşte dacă prejudiciul e peste salariul minim brut
Parlamentarii Comisiei speciale pentru legile justiţiei au modificat luni articolul 297 din Codul penal, referitor la abuzul în serviciu, adoptând un amendament al PSD conform căruia pragul pentru această infracţiune a fost stabilit la nivelul salariului minim brut pe economie.
S-au înregistrat 13 voturi “pentru”, 7 împotrivă şi o abţinere.
Conform amendamentului PSD, votat de comisie cu unele modificări, “fapta funcţionarului public, aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, reglementate expres prin legi, ordonanţe de guvern sau OUG, care refuză să îndeplinească un act sau îl îndeplineşte prin încălcarea atribuţiilor astfel reglementate, a unor dispoziţii exprese dintr-o lege, Ordonanţă de urgenţă sau Ordonanţă de guvern, în scopul de a obţine pentru sine, soţ, rudă sau afini până la gradul al II-lea inclusiv, un folos material necuvenit şi prin acesta cauzează o pagubă certă şi efectivă mai mare decât echivalentul unui salariu minim brut pe economie sau o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime nepatrimoniale ale unei persoane fizice sau juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 2 ani la 5 ani sau cu amendă”.
În forma actuală, fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta
cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică
În debutul dezbaterilor, preşedintele Comisiei, deputatul PSD Florin Iordache, a precizat că PSD are amendament propriu.
Conform amendamentului de MJ la comisie, “fapta funcţionarului public, aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, care refuză să îndeplinească un act sau îl îndeplineşte prin încălcarea unor dispoziţii exprese dintr-o lege, Ordonanţă de urgenţă sau Ordonanţă de guvern, în scopul de a obţine pentru sine, soţ, rudă sau afini până la gradul al II-lea inclusiv, un folos patrimonial şi prin acesta cauzează o pagubă certă şi efectivă mai mare decât echivalentul unui salariu minim pe economie sau o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime nepatrimoniale ale unei persoane fizice sau juridice, vătămare constatată în mod definitiv prin act al organului competent se pedepseşte cu închisoare de la 2 ani la 5 ani sau cu amendă”.
La comisie au fost depuse 31 de amendamente la abuzul în serviciu.
Pedeapsa pentru infracţiunile de corupţie – redusă la jumătate dacă prejudiciul este achitat
Parlamentarii Comisiei speciale pentru legile Justiţiei au modificat luni articolul 308 din Codul penal – “Infracţiuni de corupţie şi de serviciu comise de alte persoane”, astfel încât, dacă prejudiciul va fi achitat, limitele pedepselor să se reducă la jumătate.
Potrivit modificărilor adoptate de comisie, “dacă infracţiunile prevăzute la art. 295 şi 297-300 au produs un prejudiciu material, iar făptuitorul acoperă integral prejudiciul cauzat, în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, limitele prevăzute la alin. (2) se reduc la jumătate. Dispoziţiile alin. (3) se aplică tuturor persoanelor care au comis împreună una dintre faptele prevăzute de alin. (1), indiferent dacă plata a fost efectuată doar de unul sau o parte dintre aceştia”.
Modificările se adaugă astfel primelor două alineate ale articolului 308: “(1) Dispoziţiile art. 289-292, 295, 297-300 şi art. 304 privitoare la funcţionarii publici se aplică în mod corespunzător şi faptelor săvârşite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice prevăzute la art. 175 alin. (2) ori în cadrul oricărei persoane juridice. (2) În acest caz, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime”.
Articolul 295 se referă la delapidare, art. 297 la abuz în serviciu, art. 299 la folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual, iar art. 300 la uzurparea funcţiei. Comisia a abrogat luni articolul 298 referitor la neglijenţa în serviciu.
Conform articolului 175, alineatul 2, este considerată funcţionar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autorităţile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public.

Articole din aceeasi categorie