Comisia de mediu a Senatului, în vizită la rampele de deşeuri de la Pata Rât

O delegaţie formată din patru senatori din Comisia de Mediu din Camera Superioară a Parlamentului s-a aflat ieri la Cluj-Napoca pentru a se informa în legătură problema depozitării deşeurilor din judeţul Cluj şi a rampelor de la Pata Rât. Totodată, senatorii au dorit să identifice modalităţi optime de completare şi de modificare a cadrului legislativ ce reglementează în prezent la nivel naţional domeniul gestionării deşeurilor astfel încât astfel de probleme să fie gestionate mai uşor. La discuţiile cu membrii Comisiei de Mediu din Senat au luat parte vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Marius Mînzat, directorii direcţiilor de Dezvoltare şi Investiţii şi, respectiv, Juridice din cadrul Consiliului Judeţean, administratorul public din cadrul Primăriei Cluj-Napoca, Gheorghe Şurubaru şi directorul RADP Cluj-Napoca, Ion Pantelimon.

Discuţiile purtate cu membrii comisiei parlamentare au vizat patru teme principale, respectiv problema depozitului neconform de la Pata Rât, inclusiv un istoric al acestuia şi perspectivele acestui proces, problema scurgerii de levigat şi impactul asupra mediului, stadiul realizării Centrului de Management Integrat al Deşeurilor (CMID) şi, respectiv, incendiul din data de 4 octombrie a.c. care a avut loc pe rampa temporară gestionată de Primăria Cluj-Napoca.

În ceea ce priveşte poziţia Consiliului Judeţean Cluj referitoare la temele abordate, aceasta a fost prezentată în detaliu atât de către vicepreşedintele forului administrativ judeţean, domnul Marius Mînzat, cât şi de managerul de proiect al SMID care au făcut cu acest prilej şi un scurt istoric al evoluţiei, respectiv al problemelor de natură juridică care au determinat întârzieri ale lucrărilor de închidere şi ecologizare a depozitului neconform de la Pata Rât, respectiv a execuţiei lucrărilor de construire a CMID. „În acest context, membrii Comisiei pentru mediu a Senatului s-au arătat extrem de interesaţi de înţelegerea problemelor concrete întâmpinate până în acest moment de Consiliul Judeţean Cluj în domeniul managementului deşeurilor, exprimându-şi în acelaşi timp interesul şi disponibilitatea de a contribui la eficientizarea cadrului normativ din domeniu. În acest sens, membrii comisiei senatoriale au solicitat Consiliului Judeţean să formuleze propuneri concrete de amendare a legislaţiei incidente în domeniul managementului deşeurilor. Totodată, exprimându-şi disponibilitatea de a sprijini eforturile autorităţilor clujene implicate, aceştia au cerut Consiliului Judeţean să informeze şi Comisia, ori de câte ori forul administrativ clujean întreprinde demersuri în acest domeniu pe lângă ministerele şi celelalte structuri centrale de specialitate ale Guvernului.

A fost o întâlnire mai mult decât utilă şi constructivă în cadrul căreia doamnele şi domnii senatori au avut ocazia să afle direct adevăratele probleme de natură obiectivă cu care ne-am confruntat în derularea acestor proiecte şi proceduri. Apreciez, sincer, deschiderea şi disponibilitatea manifestată de membrii comisiei senatoriale şi sper ca aceste discuţii să se concretizeze, în final, în măsuri legislative menite să sprijine toate autorităţile locale în acest domeniu al managementului deşeurilor”, a precizat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Marius Mînzat. Întâlnirea de la sediul Consiliului Judeţean Cluj a fost urmată de o vizită în teren la Pata Rât. Prezent la întâlnirea cu membrii Comisiei de Mediu din Senat, deputatul clujean Adrian Dohotaru a arătat că una dintre propuneri a vizat înfiinţarea unui grup de lucru care să găsească soluţii pentru creşterea gradului de reciclare a deşeurilor. „Dacă se va colecta selectiv, va creşte gradul de reciclare şi în felul acesta se va depozita mai puţin gunoi”, a spus Dohotaru.

C.P.

Articole din aceeasi categorie