Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” – Școala care formează OAMENI

Continuator al renumitei Școli Normale de Învățători din Cluj, școală care a format mii de învățători care au pus bazele și au consolidat învățământul românesc din Transilvania, Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” este un nume de referință în învățământul românesc.

 Scurt istoric

În ziua de 9 octombrie 1871 s-a deschis la Cluj Școala Normală de Băieți, ca școală de stat cu limba de predare maghiară, după ce anterior, la 5 decembrie 1870, se deschisese Școala Normală de Fete.

Clădirea școlii s-a construit pe strada Lazăr, cu eforul primăriei, și a fost dată în folosință în anul 1880. La 15 mai 1912 a început construirea unui nou edificiu pe strada Roma, actuală Galați, la nr. 25 (azi Liceul „Avram Iancu”), care cuprindea: săli de clasă, internat, sală de mese, bucătărie, brutărie și baie. În acest local școala a funcționat până în anul 1961. Cursurile au fost urmate majoritar de elevi români, dat fiind faptul că școala funcționa într-o zonă a Transilvaniei cu populația predominant românească.

După Marea Unire, școala pedagogică din Cluj a intrat într-o nouă etapă de organizare. Consiliul Dirigent a emis, în ziua de 19 decembrie 1918, Ordinul cu nr. 17/1918, prin care resortul Instrucțiunii aducea la cunoștința inspectoratelor școlare și a școlilor secundare faptul că, în conformitate cu Decretul Regal nr. 3632, a preluat funcția de coordonare pentru învățământul românesc din întreaga Transilvanie. Prin această hotărâre, în Cluj au fost preluate, la 22 mai 1919, 9 școli, printre care și Școala Normala de Băieți. În perioada 1920-1923, școala avea 8 clase, funcționând după un plan de învățământ care prevedea pregătirea învățătorilor pe parcursul a 8 ani de studiu. Prin Legea învățământului din 1924 perioada de pregătire a învățătorilor a fost stabilită la 6 ani, din 1930 la 7 ani, iar din 1936 s-a revenit la 8 ani, situație care a rămas neschimbată până la Legea învățământului din 1948. După adoptarea Legii învățământului din 1948, denumirea școlii s-a schimbat în Școala Pedagogică de Învățători, iar din 1952 a primit denumirea de Școala Pedagogică Mixtă Nr. 2.

În anul 1965, prin Hotărârea Consiliului de Miniștri, s-a trecut la forma liceală de organizare. De atunci și până în anul 1990, școala s-a numit Liceul Pedagogic. În anul 1971, cu prilejul Centenarului Școlii Normale de Băieți din Cluj, școala a primit denumirea de Liceul Pedagogic „Gh. Lazăr”, iar din 1990 s-a revenit la denumirea de Școala Normală.

În mai 1996, când școala a sărbătorit 125 de ani de existență, prin Ordin al ministrului Educației Naționale, Liceul Pedagogic „Gh. Lazăr” devine Colegiul Pedagogic „Gh. Lazăr”, iar în aprilie 2000, prin O.M.E.N. Nr. 3587, instituția primește denumirea de Colegiul  Național  Pedagogic „Gh. Lazăr” Cluj-Napoca, denumire pe care o poartă cu cinste și astăzi.

Baza materială

Colegiul Național Pedagogic „Gh. Lazăr” dispune de 6 clădiri, respectiv corpul principal (săli de clasă, laboratoare, cabinete), corp clădire grădiniță, corp centrală termică și spălătorie, sală de sport, cantină, cămin-internat. Patru corpuri de clădire sunt situate în același perimetru/ la aceeași adresă, căminul-internat fiind situat în vecinătatea complexului rezidențial Viva City, separat de restul clădirilor prin șoseaua de acces la complexul „Iulius Mall”. Corpul de clădire în care funcționează Grădinița de aplicație „Dumbrăvioara” este situat în cartierul Gheorgheni, pe Aleea Detunata nr. 2.

Colegiul dispune de cea mai modernă bază materială din județul Cluj pentru clasele pregătitoare: câte două săli de activități, sală de mese pentru „pitici”, dormitoare, club pentru activități și jocuri recreative, spații și aparate de joacă în aer liber, sală de sport, parc și grădină-școală.

Niveluri de învățământ: preșcolar (Grădinița de aplicație „Dumbrăvioara”), primar (școala primară de aplicație), gimnazial și liceal. Grădinița de aplicație „Dumbrăvioara” funcționează cu orar prelungit. Pentru toți elevii colegiului este asigurată la prânz masă caldă gratuită.

Oferta educațională, an școlar 2019-2020

● Învățământ preșcolar: 7 grupe, dintre care 2 grupe mici, la Grădinița de aplicație ”Dumbrăvioara” ● Învățământ primar: 9 clase, dintre care 2 clase pregătitoare ● Învățământ gimnazial: 6 clase, dintre care 2 clase a V-a ● Învățământ liceal: 16 clase, dintre care 3 clase a IX-a filiera vocațională, profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare și o clasă a IX-a filiera teoretică, profil uman, specializarea științe sociale. Pentru profilul pedagogic colegiul asigură diplomă de învățător/ educatoare și educator-puericultor (cadru didactic pentru creșă).

Misiune, viziune, valori

Colegiul Național Pedagogic „Gh. Lazăr” se constituie într-o organizație complexă și modernă care oferă oportunități de educație și instruire la standarde europene, în perspectiva pregătirii tinerilor pentru o societate bazată pe cunoaștere și a promovării dezvoltării durabile.

Misiunea Colegiului Național Pedagogic „Gh. Lazăr” este de a forma elevii, prin abordare transversală și interdisciplinară, în următoarele domenii de competențe-cheie: comunicare în limba maternă, comunicare în limbi străine, tehnologia informațiilor și comunicării, a învăța să înveți, a învăța să faci, a învăța să trăiești împreună cu ceilalți, a învăța să fii.

Blazonul școlii      

Colegiul Național Pedagogic „Gh. Lazăr” este posesor al „Distincției Culturale” decernată de Academia Română, al Diplomei de Excelență, din partea Parlamentului României, multiplă Școală Europeană și câștigătorul celui mai important concurs pentru elevi organizat de Parlamentul European de la Strasbourg – Euroscola. A dat Formatorul anului – competiția 10 pentru Cluj, edițiile 2012 și 2018, a obținut succesiv titlul de ambasador și Certificatul European de Calitate (European Quality Label) în proiecte eTwinning, precum și Diploma de Excelență la Gala Premiilor pentru Educație, București, 2017. Deopotrivă, școala este campioană la programe europene și la învățătură, cu evaluare națională și bacalaureat de nota 10, cu absolvenți de nota 10, cu învățători, profesori și părinți de nota 10, fiind liceul pedagogic ai cărui elevi nu au nicio medie anuală sub 7,50.

Colegiul Național Pedagogic „Gh. Lazăr” Cluj-Napoca este lider de opinie în reformarea învățământului pedagogic preuniversitar, deținând președinția Asociației Naționale a Colegiilor și Liceelor Pedagogice din România (ANCLP), fiind totodată un partener activ al Inspectoratului Școlar Județean Cluj și al Ministerului Educației Naționale. La 31 august 2016, directorul Colegiului, prof. dr. Mircea BERTEA a fost decorat de Președintele României cu Ordinul „Meritul pentru învățământ” în grad de Cavaler. Colegiul a obținut în ultimii doi ani școlari peste 200 de premii și mențiuni la olimpiadele și concursurile școlare, dintre care 24 sunt premii și mențiuni la olimpiade și concursuri naționale și internaționale.

Absolvenți și profesori cu care ne mândrim

Pe lângă miile de educatoare, învățători, profesori și directori, absolvenții Școlii Normale din Cluj au devenit profesori universitari, muzicieni, soliști de operă, actori, jurnaliști, oameni politici și chiar prim-miniștri.

Dintre aceștia amintim: Ion Albulescu – profesor universitar; Maria Bara – profesor, director; Emil Boc – profesor universitar, parlamentar, prim-ministru, primarul municipiului Cluj-Napoca; Mihai Pop Bruchental – profesor și compozitor; Ioan Caranica – profesor și muzician (tatăl poetei și traducătoarei celebre Eta Boeriu); Gheorghe Călățan – solist de operă; Susana Coman Bosica – solistă celebră a Operei Române din Cluj; Felicia Costea – director al Centrului Cultural al Românilor din Canada; Marius Cuteanu – profesor, dirijor; Zamfir Dejeu – Premiul Academiei Române pentru lucrări de folclor muzical; Daniela Deteșan – cercetător științific principal, Institutul de Istorie „George Barițiu” Cluj; Aurel Donca – pictor; Timotei Enăchescu – profesor universitar și scriitor; Gelu Furdui – culegător de folclor; Ioan Gavra – parlamentar; Rodica Gavra – profesor, director; Ioan Gânscă – profesor universitar; Adina Glava – profesor universitar; Maria Hedeșiu – învățătoare emerită; Ioan Indolean – profesor universitar; Avram Joldes – dirijorul Corului Filarmonicii din Oradea; Adriana Lemeni – profesor universitar; Octavian Maxim – profesor universitar; Maria Dan Medan – învățătoare emerită, solistă de muzică populară, culegător de folclor; Gheorghe Mureșan – baschetbalist (USA, NBA); Ioan Mureșan – profesor universitar; Doina Mureșan – profesor; Maria Mureșan – solistă a Operei Scala  din Milano; Natalia Negrea – profesor universitar; Magda Pălimariu – jurnalist; Dorina Persecan – învățătoare emerită; Ioan Penea – profesor universitar; Gheorghe Petrescu – avocat  de renume; Valer Popa – profesor, director al liceului; Ioan Sima – profesor universitar; Aneta Stan – solistă a Operei din Munchen; Nicolae Stein – profesor și istoric; Emil Strugaru – director și dirijor al Operei Române din Cluj; Mihaly Szekely – profesor și pictor; Elena Timaru – profesor și compozitor; Monica Tripon – jurnalist; Ioan Toloș – profesor universitar; Dorel Vișan – actor; Marinela Zegrean Istici – rapsod popular; Maria Zdroba – solistă a Operei din Sydney.

***

Dincolo de învățătură și educație, obiective comune învățământului preuniversitar din România, obiectivul nostru prioritar este de a-i ajuta pe copii și elevi – de la grădiniță și până la liceu – să se simtă bine, să vină cu plăcere la școală și să învețe natural, firesc, ”ca și cum ar respira”, după cum afirma un elev de-al nostru la festivitatea de absolvire a claselor a XII-a. Aceasta pentru că, în ciuda progreselor tehno-științifice extraordinare din lumea de azi, educația râmâne și pentru viitor singura speranță și oportunitate, iar cunoașterea autentică – cea mai democratică sursă de putere.

Director,
Prof.  dr. Mircea BERTEA

Articole din aceeasi categorie