COLEGIUL NAŢIONAL „EMIL RACOVIŢĂ” LA CEAS ANIVERSAR

Ca în fiecare an, corpul profesoral retrăieşte cu fast emoţia constituirii instituţiei de învăţământ în care îşi desfăşoară activitatea, alături de elevi şi invitaţi de toate vârstele, care au studiat sau au predat la Liceul de Aplicaţie al Seminarului Pedagogic Universitar în anii ‘20-‘40, mai apoi numit Şcoala medie „Emil Racoviţă”, din 1958, Liceul industrial „Emil Racoviţă”, după 1982, Liceul teoretic „Emil Racoviţă”după 1990, azi Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”.

Înfiinţată în anul 1919, la 10 septembrie, în cadrul imensului efort de reorganizare a învăţământului românesc de toate gradele din România Mare, Şcoala Civilă Mixtă (de băieţi şi fete) – după cum se numea pe atunci – instituţie cu predare în limba română, a fost temelia actualului Colegiu Naţional „Emil Racoviţă”. Denumirile primite de-a lungul vremii de prestigioasa instituţie de învăţământ nu au modificat concepţia despre rolul civilizator şi formator al şcolii în comunitate, care constituia in nuce misiunea instituţiei: „Elevii de azi vor conduce lumea de mâine”.

În perioada 13-22 noiembrie 2017 se sărbătoresc Zilele Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”din Cluj-Napoca. În centrul activităţilor derulate în această perioadă se va afla figura ilustrului om de ştiinţă care patronează peste timp instituţia noastră de învăţământ, savantul speolog care a abandonat strălucita catedră de la Sorbona pentru a pune umărul la înfiinţarea „Daciei Superioare”, prima universitate românească din Transilvania unită cu ţara.

Sărbătorirea colegiului are loc prin activităţi precum: „Viaţa şi activitatea savantului Emil Racoviţă” – concurs destinat claselor a IX-a, care a avut loc în data de 14 noiembrie în clădirea de pe strada Kogălniceanu, urmat de trei activităţi de promovare a valorilor colegiului din data de 15

noiembrie: „Fii optimist, fii racoviţist”, o dezbatere demonstrativă susţinută de echipa şcolii şi Concursul de logică matematică „Racovi(a)ţă”, care constă în ateliere de cercetare matematică, destinate elevilor din clasele a VIII-a din şcoală şi celor invitaţi din alte şcoli ale municipiului.

Zilele de vineri, 17 noiembrie şi sâmbătă, 18 noiembrie, constau în manifestări cu caracter festiv destinate elevilor colegiului, profesorilor şi absolvenţilor, precum Spectacolul dedicat zilelor Colegiului (care va avea loc în Sala de festivităţi începând cu ora 12) şi Simpozionul aniversar „Racoviţă 98”, care va începe la ora 10 cu un moment artistic cu titlul „Exerciţiu de admiraţie”, apoi va continua cu prezentarea Revistei „Orizonturi” – omagiu savantului Emil Racoviţă. Zilele Colegiului se vor încheia în data de 22 noiembrie 2017, ora 18, la Opera Naţională Română cu un Concert omagial dedicat Colegiului Naţional „Emil Racoviţă” de către absolvenţi – „Vivat Academia! – gală de operă”.

Aniversarea colegiului este a tuturor celor ce au păşit sau păşesc în fiecare zi pe coridoarele încărcate cu tablouri ale claselor care au absolvit. Încărcătura istorică a instituţiei noastre este dată de personalităţile care au dat orientarea spre performanţă – matematicienii: prof. dr. Gheorghe Bratu, prof. emerit Dumitru V. Ionescu şi acad. Gh. Călugăreanu; fizicienii: prof. dr. doc. Victor Marian, prof. dr. doc. Mircea Drăgan; chimiştii: acad. Ioan Silberg, prof.dr. Ioan Cădariu, prof.dr. Ioan Manta; naturalistul prof.dr. Alexandru Borza şi acad. Dan Muntean, spre cultură generală, precum pictorul Pericle Capidan şi istoricii: acad. Constantin Daicoviciu, acad. Ştefan Pascu şi prof. dr. doc. Nicolae Lascu, dar şi spre etică, aşa cum reiese din amintirile despre pedagogul Vladimir Ghidionescu.

Sunt invitaţi să ia parte la Gala de operă din data de 22 noiembrie toţi absolvenţii colegiului, pentru a se bucura de reîntâlnirea dintre generaţii. Sunt aşteptaţi foştii profesori şi seniorii generaţiilor de absolvenţi să participe la manifestările artistice de sâmbătă, 18 noiembrie!

CRONICAR RACOVIŢIST

Articole din aceeasi categorie