Colegiul de Servicii în Turism „Napoca” – locul unde se pregătesc viitorii specialiști în turism

Școala a luat ființă în anul 1946 ca școală de stat, cu denumirea de „Școala medie tehnică de pielărie”,  având sediul în Cluj-Napoca, str. Einstein nr. 12 – 14, pregătind muncitori în domeniul confecțiilor din piele.

Din anul 1955 au avut loc modificări ale denumirii unității de învățământ, perioadă în care s-a adăugat, ca formă de pregătire, școala de maiștri, iar ca specializări și calificări – tehnicieni și muncitori calificați în domeniul textile. Altă modificare importantă a constat în schimbarea imobilului în care a funcționat, din anul școlar 1975 școala mutându-se pe str. Taberei  nr. 3, într-o clădire construită din fondurile Ministerului Industriei Ușoare. Acest imobil s-a dezvoltat în anii următori cu un nou corp de clădire și cu un cămin și a fost dotat cu o bogată bază didactico-materială, care s-a dezvoltat permanent și care este într-o continuă dezvoltare și modernizare și în prezent. Începând cu anul școlar 2006-2007, școala obține autorizarea pe domeniul Turism și alimentație, devenit în timp principalul domeniu în care școala pregătește atât la nivel liceal, profesional, cât și postliceal.

Rezultatele obținute la examenele de absolvire, numărul mare de absolvenți înscriși într-o formă de învățământ superior, evaluările instituționale încheiate cu calificative excelente au condus la ridicarea școlii la rang de COLEGIU, alegându-și drept nume sub ale cărui auspicii să își desfășoară activitatea, denumirea latină a municipiului Cluj-Napoca. De la 1 septembrie 2019, școala se va numi Colegiul de Servicii în Turism „Napoca”, denumire care corespunde realității actuale a școlii privind domeniul pregătirii de bază, respectiv cel al serviciilor în turism.

Infrastructură

Colegiul de Servicii în Turism „Napoca” își desfășoară activitatea într-un spațiu generos, compus din 21 săli de clasă, 7 laboratoare, 20 de cabinete, teren de sport, sală de sport, cămin, cantină, bibliotecă școlară și centru de documentare și informare, cu un fond de carte de 27.182 volume, cabinet medical, cabinetul psihologului școlar, sală a Consiliului Elevilor, capelă școlară, sală multimedia, toate dotate la standarde de calitate, corespunzătoare asigurării unor condiții foarte bune de desfășurare a activităților de învățare și a proiectelor și activităților extracurriculare.

Oferta educațională

Colegiul de Servicii în Turism „Napoca” dispune nu numai de condiții materiale  foarte bune de pregătire, ci oferă în special oportunități de dezvoltare prin organizarea multor activități, proiecte, cerc de teatru și film, cercuri sportive, toate cu scopul de a ajuta tinerii să afle lucruri noi, să-și lărgească orizontul, să dobândească noi deprinderi.

Pentru anul școlar 2019-2020, Colegiul de Servicii în Turism „Napoca” și-a propus realizarea următoarelor clase: două clase a IX-a liceu zi – specializarea Tehnician în turism;  două clase a IX-a învățământ profesional – calificarea lucrător în hotelărie; o clasă  a IX-a liceu seral –  specializarea Tehnician în turism; o clasă învățământ postliceal – specializarea Asistent manager unități hoteliere. Elevii își desfășoară stagiile de practică la cele mai cunoscute agenții de turism și hoteluri din oraș: Grand Hotel Italia, Univers T, Citty Plazza, Hilton, Royal etc.

 Misiune, viziune, valori

Colegiul de Servicii în Turism „Napoca” asigură  pentru tinerii și adulții din județul Cluj și din Regiunea de Nord-Vest servicii de educație și instruire  profesională în domeniul Turism, stimulând dezvoltarea carierei și învățarea pe tot parcursul vieții, în acord cu dimensiunea europeană a educației și nevoile actuale ale pieței muncii.

Colegiul de Servicii în Turism „Napoca” este o unitate de învățământ care oferă servicii educaționale de calitate, formând absolvenți bine pregătiți profesional, capabili de transferul competențelor dobândite în contexte noi de învățare, ceea ce le permite să se adapteze exigențelor unei societăți concurențiale în continuă schimbare.

Valori promovate de școală: principiul egalității de șanse, inovarea, motivarea pentru învățarea pe tot parcursul vieții, asociate conceptului de dezvoltare durabilă, cu scopul de a avea tineri cât mai bine pregătiți pentru a face față provocărilor prezente și viitoare; promovarea diversității, prin dialogul intercultural în cadrul activităților desfășurate în școală și a proiectelor europene.

 Rezultate și performanțe școlare

O preocupare constantă a școlii este susținerea elevilor în vederea atingerii performanței, atât  pe componenta reușitei școlare, prin creșterea ratei de promovare la examene, cât și prin valorizarea competențelor dobândite în alte contexte oferite de diversele concursuri și competiții. Numai în ultimii doi ani școlari, elevii Colegiului de Servicii în Turism „Napoca” au obținut peste 120 de premii la concursuri regionale, naționale și internaționale, atât de cultură generală, cât și de specialitate, cele mai multe în competițiile destinate educației antreprenoriale, componentă de bază în pregătirea elevilor pentru piața serviciilor în turism.

 Activități educative extrașcolare reprezentative

Diversitatea și multitudinea de activități educative, pedagogice și științifice desfășurate la Colegiul de Servicii în Turism „Napoca” sunt rezultatul inițiativei colectivului de cadre didactice și al colaborărilor cu partenerii educaționali ai școlii. Astfel, elevii sunt implicați în proiecte de mediu („Școala mea Verde”, „Iubesc Clujul curat!”, „Protejăm natura pentru viață”), sociale („Dăruiește bucurie!”, „Ajută-ne să ajutăm!”), culturale („Porți deschise lecturii”), de promovare a obiectivelor turistice („România turistică”), de orientare în carieră („Fii ghid pentru o zi!”), de antreprenoriat („Târgul de Primăvară al Firmelor de Exercițiu”). Proiectul „Târgul de Primăvară al Firmelor de Exercițiu” organizat de școală a căpătat în ultimii ani o dimensiune națională, la eveniment participând peste 600 de elevi preocupați de antreprenoriat din întreaga țară, care își prezintă ideile virtuale de afaceri și efectuează tranzacții între firmele lor, asemenea unor firme reale. Școala susține și participarea la competiții în țară și în străinătate. Un exemplu îl constituie Târgul Internațional al Firmelor de Exercițiu, desfășurat la Olomouc, în Cehia, unde elevii au obținut 13 premii la toate secțiunile competiției, obținând și Marele Premiu, acordat de organizatori școlii cu cele mai multe premii acordate.

O altă preocupare a școlii o constituie accesarea, în fiecare an, de proiecte europene. Derularea proiectelor Erasmus+ a oferit elevilor și cadrelor didactice oportunitatea de a intra în contact direct cu colegi din școlile partenere, de a cunoaște elemente ale culturii și civilizației altor țări europene, de a se informa asupra modului de organizare a sistemului de educație în țările respective. Pe de altă parte, au contribuit la creșterea stimei de sine a elevilor și cadrelor didactice, prin participarea la activități comune, în cadrul cărora aceștia au avut contribuții remarcabile și au trezit aprecierea tuturor partenerilor, atât prin calitatea exprimării în limbi străine, cât și prin conținutul activităților realizate.

Derularea acestor proiecte Erasmus+ și valorile europene dezvoltate de școală au contribuit la obținerea, în anul 2018, a certificatului de Școală Europeană, acordat de Ministerul Educației Naționale în urma unei competiții la care au participat foarte multe școli din țară care derulează proiecte europene.

***

În demersul de a alege o soluție educativă optimă pentru copilul dumneavoastră sau un partener de încredere pentru derularea unor proiecte educaționale, vă așteptăm la o școală care dispune de condiții foarte bune de pregătire, oferă oportunități de dezvoltare prin organizarea multor activități și proiecte, toate cu scopul de a ajuta tinerii să afle lucruri noi, să-și lărgească orizontul și să descopere ce vor de la viață.

În peisajul educațional actual, deseori confuz și asaltat de probleme dintre cele mai diverse, alinierea învățământului românesc la standardele europene impune orientarea spre câteva direcții prioritare de acțiune: creșterea calității actului educațional, prin garantarea accesului continuu al elevilor la învățare pentru a le forma competențele necesare integrării cu succes pe piața muncii și realizarea unei educații bazate pe dezvoltarea spiritului antreprenorial, a creativității, a adaptabilității și a transferabilității cunoștințelor în situații noi, pe educarea elevilor în spiritul respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, al demnității și toleranței, al schimbului liber de opinii. Școala, alături de familie și ceilalți parteneri educaționali, trebuie să aibă deschiderea și pregătirea necesară pentru a favoriza educația copiilor și tinerilor pentru viață. Toate proiectele derulate la Colegiul de Servicii în Turism „Napoca” contribuie în mod decisiv la creșterea prestigiului instituției în comunitate și la formarea unei imagini pozitive a școlii în rândul partenerilor naționali și europeni, care au apreciat dimensiunea educației furnizate de școală beneficiarilor săi.

 De ce să alegeți Colegiul de Servicii în Turism „Napoca”? Vă ofer  motivația unei eleve (Ema Rudenco, clasa a IX-a T2): „Totul a început acum un an, când începusem să analizez variantele posibile de continuare a studiilor. Am ales Clujul, iar Colegiul «Napoca» a fost prima opțiune și nu m-a dezamăgit, ba chiar am fost plăcut surprinsă când am ajuns aici. Bineînțeles, nu mi-a fost ușor. Nu eram sigură dacă o să mă pot adapta într-un spațiu necunoscut și atât de mare unde, probabil, nici n-aveam cui să-i cer ajutor. Am luat decizia,  un amestec de entuziasm, frică și un pic de neîncredere în sine, dar când am ajuns aici, lumea mea temătoare s-a răsturnat. Am fost întâmpinată de multe fețe binevoitoare, am fost surprinsă de colegi și profesori, de la care am primit doar sprijin și prietenie. Ȋn două săptămâni m-am acomodat și nu am avut nici un sentiment de regret, deși mi-e dor de casă, însă fiecare dimineață mă face să mă trezesc cu zâmbet pe buze și dorință de a trăi din plin fiecare zi”.

Director, Marinela MARC

Articole din aceeasi categorie