Colaborare între UBB şi compania NTT Data Romania


În cadrul Universităţii Babeş-Bolyai (UBB), NTT Data Romania susţine patru linii de studiu, un program de licenţă în limba germană, două programe de masterat şi un program postuniversitar, toate aliniate cerinţelor pieţei din ce în ce mai exigente. Prima linie de studiu, înfiinţată în 2014, în parteneriat cu Facultatea de Matematică – Informatică este programul de licenţă în Informatică cu predare în limba germană. Cele două programe de masterat, în colaborare cu Facultatea de Matematică – Informatică şi FSEGA sunt “Sisteme Informatice Avansate: Modelare, Proiectare, Dezvoltare” – în limba germană -, respectiv “Sisteme de Asistare a Deciziilor Economice“. Programul Postuniversitar de Pregătire şi Formare Profesională în Informatică este dedicat persoanelor care doresc o reconversie profesională.

“Din dorinţa de a investi în viitor, am decis împreună cu partenerii noştri de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca să susţinem promovarea unui sistem educaţional universitar cu adevărat sustenabil. Cele patru linii de studiu, deschid perspective promiţătoare tuturor celor care decid să le urmeze. Acestea presupun, întâi de toate, dezvoltarea competenţelor în sfera IT, dar şi dobândirea de experienţă practică, atât de necesară pentru o bună integrare în piaţa muncii. Cu toţii ne dorim o comunitate prosperă în care performanţa este o valoare esenţială în care competenţele şi aptitudinile resurselor umane rămân la un nivel înalt. Cheia succesului este reprezentată într-o mare măsură de încrederea pe care o acordăm tinerilor.” a declarat Daniel Metz, CEO NTT Data Romania.

Licenţa Deutschsprachiger Studiengang der Informatik

Scopul acestui program din cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică este de a oferi studenţilor capacitatea de a înţelege şi de a utiliza conceptele şi metodele de bază ale structurilor matematice fundamentale. De asemenea, ariile de focus sunt programarea fundamentală, dezvoltarea şi întreţinerea sistemelor software, transmiterea şi valorificarea cunoştinţelor şi a metodelor studiate. Obiectivul final al programului este ca studenţii să deprindă conceptul de învăţare permanentă, să înţeleagă şi să aplice cele mai recente rezultate ştiinţifice în matematică şi informatică, şi să abordeze prin instrumentele şi metodele matematice şi de calcul, problemele de natură matematică din alte ştiinţe.

Masterat Sisteme Informatice Avansate: Modelare, Proiectare, Dezvoltare

Ideea în jurul căreia a fost structurat planul de învăţământ al acestui program este de a oferi absolvenţilor cunoştinţele necesare în vederea dezvoltării şi gestionării sistemelor informatice avansate, de la cunoştinţe referitoare la modelarea lor, până la dezvoltarea şi gestionarea lor. În planul de învăţământ sunt incluse atât discipline tehnice, precum Metodologii Agile de Dezvoltare, Proiectarea Sistemelor Software sau discipline care tratează securitatea acestora. Planul de învăţământ asigură şi o pregătire comprehensivă a studenţilor în domeniul Managementului Fluxului de Operaţii, al Instrumentelor de Modelare sau al Ciclurilor de Viaţă ale Sistemelor Software.

Masterat Sisteme de Asistare a Deciziilor Economice

În cazul programului de master Sisteme de Asistare a Deciziilor Economice, logica înlănţuirii disciplinelor este concepută pentru a dezvolta absolvenţilor competenţe generale în IT referitoare la Modelarea proceselor de afaceri, Medii de programare avansate, Managementul proiectelor informatice, Managementul cunoştinţelor, Sisteme distribuite, Ingineria sistemelor informatice şi Metode computaţionale inteligente.

Programul Postuniversitar de Pregătire şi Formare Profesională în Informatică

Programul a fost acreditat în anul 2016 de Ministerul Educaţiei Naţionale şi reprezintă o deosebită oportunitate pentru absolvenţii de studii universitare care îşi doresc o reprofilare în domeniul IT & Software. Studenţii pot face parte dintr-un program de talie internaţională în cadrul căruia cursurile sunt susţinute de către cadre didactice din universitate şi specialişti.

Pentru un oraş mai funcţional

O nouă dezbatere iniţiată de Centrul de Inovare şi Imaginaţie Civică privind reamenajarea unor străzi şi pieţe publice din zona centrală a municipiului Cluj-Napoca va avea loc astăzi şi vizează strada Molnar Piuariu din cartierul clujean Mărăşti.

Potrivit directorului al Direcţiei Dezvoltare Locală şi Management Proiecte a Primăriei Cluj-Napoca, Ovidiu Câmpean, municipalitatea întenţionează să interzică accesul auto pe această stradă, după modelul străzii Piezişă din Campusul studenţesc Haşdeu. „Vorbim despre un proiect-pilot în care ne-am propus să aducem calitatea amenajărilor din zona centrală şi în cartier. Nu este o arteră importantă pentru trafic, aşa încât ne putem permite ca un tronson să îl închidem pentru maşini”, a spus Ovidiu Cîmpean.

Proiectul de amenajare a acestei străzi propune ca partea dinspre căminele studenţeşti ale UTCN să devenă pietonală, cu dale de granit, iluminat cu leduri, arbori şi băncuţe, dar şi cu staţii de biciclete şi trotinete, inclusiv cu staţie de încărcare pentru mijloacele de deplasare electrice. De asemenea, se propune amenajarea unor spaţii cu terase.

Dezbaterea pe tema reamenajării străzi Molnar Piuariu va avea loc astăzi, 7 august, începând cu ora 17 în Campusul Mărăşti. La discuţii sunt aşteptaţi toţi cei interesaţi de creşterea calităţii vieţii în acest oraş.

Articole din aceeasi categorie