CNAS: Biletele de trimitere noi au fost tipărite și distribuite

Noile bilete de trimitere pentru servicii medicale clinice/internare au fost deja tipărite de CN „Imprimeria Națională” și au fost distribuite către casele de asigurări de sănătate din teritoriu, pentru ca medicii din ambulatoriu să fie aprovizionați la timp cu formularele tipizate care urmează să fie utilizate exclusiv, de la 1 iulie a.c. – informează Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Potrivit CNAS, până la data de 21 iunie au fost tipărite 2.605.000 bilete de trimitere model nou, din care au fost deja distribuite pe întreg teritoriul României 1.130.000 exemplare, restul urmând a fi distribuite până la sfârșitul acestei luni. Necesarul lunar estimat de asemenea tipizate este de 1.650.000.

„Deoarece unele afirmații difuzate public despre aceste documente atestă o evidentă necunoaștere a situației de drept și de fapt, CNAS precizează că modelul unic al biletelor de trimitere există încă din anul 2011, fiind vorba de același formular, atât pentru trimiterea pacientului asigurat la un consult de specialitate clinică în ambulatoriu, cât și pentru internarea în spital. Ordinul Ministerului Sănătății/CNAS nr. 456/842/2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 334 din 17 aprilie 2018, modifică formularul unic preexistent, astfel încât rubricile acestuia să coincidă cu prevederile reglementărilor intrate recent în vigoare, mai precis cu Contractul-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019 (HG 140/2018), precum și cu normele metodologice de aplicare a acestui act normativ (Ordinul MS/CNAS nr. 397/836/2018). Tot în același ordin se prevede că atât formularele vechi, cât și cele noi pot fi utilizate în paralel până la data de 30 iunie a.c., după care se va folosi numai noul formular” – precizează CNAS, adăugând că această prevedere are ca scop epuizarea stocului existent de formulare vechi.

M. T.

Articole din aceeasi categorie