CJ Cluj încearcă să-şi reglementeze situaţia juridică a imobilelor pe care le deţine

Consiliul Judeţean Cluj încearcă să-şi reglementeze situaţia juridică a imobilelor pe care le deţine. În acest sens, în urma unei proceduri de licitaţie publică deschisă, a fost încheiat, ieri, acordul cadru privind achiziţionarea serviciilor de topografie şi cadastru pentru înscrierea în evidenţele cadastrale şi de carte funciară a imobilelor – clădiri, terenuri şi drumuri judeţene aflate în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public sau privat al Judeţului Cluj, precum şi a celorlalte bunuri imobile care urmează să intre în patrimoniului judeţului Cluj în baza unor hotărâri de consiliu judeţean sau a altor acte normative.

„ În baza acordului cadru încheiat cu firma Topo H.A.N.S. Impex SRL din Bucureşti, pentru o valoare totală de 1.164.735 lei fără TVA, dar şi a analizei la zi a necesarului de servicii cadastrale şi de topometrie pentru imobilele aflate în proprietatea judeţului Cluj, în următorii patru ani vor fi realizate şi actualizate toate documentaţiile cadastrale necesare înscrierii în Cartea Funciară a dreptului de proprietate asupra imobilelor neîntabulate până în acest moment.

În acelaşi timp, în ceea ce priveşte imobilele – clădiri şi terenuri, vor fi realizate sau actualizate, după caz, noi relevee în care să fie specificată, în mod clar, suprafaţa utilă, suprafaţa construită/suprafaţa construită desfăşurată, precum şi determinarea suprafeţelor construite ale spaţiilor comune – exprimate în metri pătraţi şi în cote procentuale, pentru condominiile deţinute de Consiliul Judeţean Cluj. De asemenea, vor fi reactualizate toate informaţiile de natură tehnică din cadrul documentelor cadastrale deja întocmite până în acest moment.

În ceea ce priveşte infrastructura rutieră a judeţului Cluj, Consiliul Judeţean urmăreşte obţinerea de documentaţii pentru topografierea a nu mai puţin de 1143 de km de drumuri judeţene.

C.P.

Articole din aceeasi categorie