«Chipul unei Biserici Orientale» – redefinit, la Lungro în Italia, cu ocazia Întâlnirii Episcopilor Catolici Orientali din Europa

Întâlnirea Episcopilor Catolici Orientali din Europa, aflată la cea de-a XXI-a ediţie, se desfășoară în perioada 14-17 iunie 2018 la Lungro, fiind organizată de Eparhia de Lungro a italo-albanezilor din Italia continentală, cu ocazia anului aniversar al Centenarului de la fondarea Eparhiei.

Biserica Greco-Catolică din România este reprezentată la întâlnire de către PS Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla şi PS Vasile Bizău, Episcop de Maramureş.

Preasfinția Sa Florentin a transmis, la încheierea primei zile, imagini și informații de la acest important eveniment din viaţa Bisericii, menţionând că tema actualei ediţii, «Chipul unei Biserici Orientale», va cuprinde conferințe, discuții și dezbateri pe domeniile: Teologie, Dreptul particular, Liturgia, Bisericilor Orientale.

„Cei cca. 70 de participanți din Europa, Marea Britanie și Orientul Mijlociu sunt cazați la Hotelul Ariha din Rende (Cosenza). Prima zi a întâlnirii, joi, 14 iunie, a început cu o celebrare în biserica S. Carlo Borromeo din Rende, după care am plecat cu autocarul, din Rende, spre Lungro. Pe drum am admirat peisaje din Calabria – Țara uleiului de măsline și a vinului, cu frumoase lanuri de cereale, multe fructe, dar și cactuși, dealuri și văi. Intrăm în Lungro, unde ne aşteaptă credincioșii pe străzi, aruncă de la balcoane hârtii colorate, ne întâmpină cu urari și binecuvântări. După primirea entuziastă, am intrat în Sediul Episcopal din Lungro, unde am fost primiţi de credincioși în costume tradiționale. Aici am vizitat micul muzeu eparhial și apoi ne-am îndreptat în procesiune spre Catedrala frumos împodobită cu icoane şi mozaicuri” – a relatat PS Florentin.

Programul efectiv al reuniunii a început cu celebrarea solemnă, în rit bizantin, a Vecerniei în Catedrala «Sf. Nicolae din Mira». Împreună cu comunitatea locală, Episcopii Catolici Orientali au luat parte, în continuare, la sesiunea de deschidere. Au participat: ES Mons. Emil Paul Tscherrig, Nunțiul Apostolic în Italia, PF Sviatoslav Șevchuv, Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice Ucrainene, cei aprox. 40 de mitropoliţi, episcopi și exarhi ai Bisericilor Catolice Răsăritene din Europa, precum şi Episcopi din Conferinţa Episcopală din Calabra, un număr mare de preoți și credincioși din toate parohiile Eparhiei.

Sesiunea a cuprins salutul Cardinalului Angelo Bagnasco, Arhiepiscop de Genova și Președinte al Consiliului Conferinţelor Episcopale din Europa (CCEE), din care redăm câteva idei semnificative: „În această admirabilă Catedrală a Sfântului Nicolae de Mira, în numele CCEE, Vă salut cu afecțiune pe voi, Păstori ai Bisericilor Orientale ale Europei: suntem catolici și europeni, diferiţi prin modul în care trăim şi ne celebrăm credinţa și, totuşi, uniţi într-o singură Biserică; diferiţi prin aparteneţa la diferite națiuni, limbi și culturi, suntem trimiși să avem grijă de sufletul poporului nostru şi sufletul Europei. Într-un moment atât de hotărâtor pentru continentul nostru, în care un sentiment de distragere a atenției este larg răspândit și de nedumerire cu privire la sensul ultim al vieții, nouă, Episcopilor catolici, ni se cere înainte de toate să creştem în credința pasională pentru Hristos, pentru Adevărul revelat, pentru popoarele care ne sunt încredințate. Din acest motiv, ne reafirmăm dragostea față de Europa nu într-un mod nostalgic, ca și cum s-ar vrea întoarcerea în trecut, și nici măcar în mod ideologic, ca și cum creștinismul ar fi o religie civilă. Îmbrățișăm continentul cu o dragoste plină de speranță și înrădăcinată în istoria țărilor noastre, având o viziune integrală asupra omului, familiei, societății și, în același timp, cu o dragoste adevărată și entuziastă, fiind luminată de credință. (…)

Bisericile Catolice Orientale din Europa, în special cele care au suferit persecuţiile teribile ale regimurilor comuniste, reprezintă o mare mărturie pentru întreaga Biserică Catolică, care are nevoie să respire cu «doi plămâni». Pentru aceasta este necesar ca tradițiile orientale să fie din ce în ce mai cunoscute și iubite de credincioșii și de clerul din întreaga lume”.

A urmat salutul Cardinalului Leonardo Sandri, Prefectul Congregației pentru Bisericile Orientale, care a amintit de rădăcinile adânci ale identităţii Bisericilor Orientale Catolice de-a lungul secolelor, care împreună reafirmă o misiune pentru prezent şi viitor, chiar şi în interiorul continentului european.

Discursul a cuprins şi o evidenţiere a plăgilor care însângerează în prezent Europa, cele mai grave, violenţa şi fenomenul migraţiei. Eminenţa Sa a încheiat prin cuvintele: „Suferințele multora dintre credincioșii noștri astăzi ne impun să gândim, Biserica latină și Bisericile Orientale, cele mai bune și realiste modalități pentru a garanta o ospitalitate solidară şi  concretă, animând, ca sarea pământului şi drojdea, societățile noastre adesea secularizate și individualiste, și, de asemenea, să continuăm dialogul care încearcă să intuiască acele căi de urmat pentru ca fenomenele care constrâng la emigrare şi la părăsirea propriului pământ să aibă un remediu şi o soluţie. În acest fel, inspirat de programul pastoral al Eparhiei de Lungro pentru anul centenar, Biserica va continua să cultive căutarea «visului lui Dumnezeu» pentru umanitate, oferind zilnic, fiecare, propria colaborare Domnului, pentru ca să vină Împărăția Sa de dreptate și pace pentru fiecare popor”.

Tot cu acest prilej, Nunţiul Apostolic în Italia a dat citire mesajului Sfântului Părinte Francisc, în care Suveranul Pontif își exprimă „recunoștința profundă pentru inițiativa providențială care vizează aprofundarea aspectelor importante ale identității și misiunii Bisericilor Catolice Răsăritene”. Papa „speră ca zilele de studiu să favorizeze legătura de unitate și comuniune între păstori, dând un impuls suplimentar și curajos noii evanghelizări a continentului european”.

Programul zilnic, la care vor lua parte episcopi și clerici care reprezintă 12 Biserici Catolice Răsăritene din Europa, va fi marcat de celebrarea zilnică a Sfintei Liturghii (Euharistiei), mărturisind bogăția diferitelor tradiții liturgice din Biserica Catolică. Programul mai include oficii liturgice și vizite pastorale și culturale în zonă.

Actuala ediţie se va încheia duminică, 17 iunie, cu celebrarea Sfintei Liturghii din Catedrala «Sfântul Nicolae din Mira».

„Fie ca aceste zile de comuniune de întâlnire, de reciprocă ascultare, să ne ajute să putem înțelege mai bine și mai profund identitatea noastră și «chipul» Bisericii pe care o reprezentăm, Una Sfântă Catolică și Apostolică! Amin. Așa să fie!“, a spus Preasfinția Sa Florentin în încheierea mesajului transmis din Lungro.

Reamintim faptul că cea dintâi Întâlnire a Episcopilor Catolici Orientali din Europa a  a avut loc în 1997, în Dieceza de Hajdúdorog (Ungaria) și a fost iniţiată de Cardinalul Achille Silvestrini, Prefectul Congregației pentru Bisericile Orientale, care dorea să creeze un spațiu în care episcopii acelor Biserici afectate în mod particular de regimurile ateiste, „să poată să-și clarifice tot mai mult rolul în Europa de azi și să fie iubite și respectate pentru istoria lor de loialitate față de Biserică și față de Papa, plătită cu preţ scump” (din Introducerea Card. Achille Silvestrini la Acta primei Întâlniri). Din 2009, aceste întâlniri au fost facilitate de CCEE.

V.S.

Articole din aceeasi categorie