CER: Legalizarea parteneriatelor civile – o mutaţie civilizaţională fundamentală, posibil ireversibilă

Biserica Catolică din România dezaprobă propunerea legislativă privind parteneriatele civile între persoane de acelaşi sex şi solicită retragerea acestei iniţiative, pe care o consideră „un atac la demnitatea persoanei şi la integritatea familiei”.

„Constituţia conferă Statului dreptul şi datoria de a ocroti căsătoria şi familia. Orice formă de subminare a familiei întemeiate pe căsătoria adevărată (dintre un bărbat şi o femeie) este şi un atentat la adresa drepturilor copiilor. Viitorul României, ca existenţă fizică, precum şi culturală şi spirituală, depinde de familia firească. Legislatorii trebuie să înţeleagă că, înainte de toate, dau seamă în faţa lui Dumnezeu pentru activitatea lor în slujba binelui comun. Prin urmare, Biserica Catolică din România consideră că «Proiectul de lege privind stabilirea parteneriatelor civile» este un atac la demnitatea persoanei, la integritatea familiei, implicit la echilibrul vieţii sociale şi la viitorul naţiei noastre – se arată într-o Scrisoare deschisă a Conferinţei Episcopilor din România (CER), adresată Parlamentului României.

Acelaşi document, semnat de preşedintele CER, cardinalul Lucian, reaminteşte că societatea are drept celulă de bază familia şi, prin recunoaşterea oficială a instituţiei căsătoriei, societatea „aduce o recunoaştere specială angajamentului asumat din dragoste, în mod liber şi responsabil, de către un bărbat şi o femeie, de a întemeia o familie, legându-şi vieţile într-o relaţie de fidelitate, stabilă, durabilă, în care se vor naşte şi vor fi educate noile generaţii”.

„Biserica doreşte să amintească faptul că darul nepreţuit al vieţii are un curs firesc, iar natura are legile sale înscrise în Creaţie. Această recunoaştere din partea societăţii este legată de faptul că familia, astfel definită, aduce un serviciu de cea mai mare importanţă binelui comun, asigurând supravieţuirea biologică şi culturală a comunităţii. Recunoaşterea din partea societăţii a instituţiei familiei nu reprezintă, aşadar, o simplă oficializare a unei relaţii private între persoane. Instituţia familiei are un fundament natural şi nu este un construct arbitrar. Legea familiei este în deplină concordanţă cu legea firii. Relaţia dintre un bărbat şi o femeie e diferită prin natura sa de relaţia dintre doi bărbaţi sau dintre două femei. De aceea, nu se poate vorbi de vreo nedreptate sau «discriminare», atunci când societatea abordează în mod diferit aceste tipuri de relaţii” – se arată în scrisoarea CER.

Episcopii catolici sunt de părere că revendicarea unor „drepturi speciale” legate de anumite preferinţe sexuale reprezintă „o ideologie îndreptată în mod explicit spre subminarea moralităţii şi a instituţiilor acestei Civilizaţii – începând cu familia -, cu scopul declarat de a o distruge”, fapt confirmat de aceea că, în toate ţările în care a fost legalizat „parteneriatul civil” între persoane de acelaşi sex, „a urmat invariabil şi legalizarea «căsătoriei» homosexualilor, cu noi revendicări de «drepturi» pentru cupluri de acelaşi sex, precum adopţia de copii şi reproducerea asistată medical”.

„Vocaţia pro-occidentală a naţiunii noastre nu presupune copierea modelelor ideologice distructive. Dimpotrivă, românii, ca popor creştin, sunt chemaţi să ajute Europa şi Civilizaţia din care facem parte să-şi refacă rădăcinile creştine şi morale. Legalizarea «parteneriatelor civile», respectiv a «căsătoriei» homosexualilor, reprezintă o mutaţie civilizaţională fundamentală, posibil ireversibilă, într-o direcţie ideologică ale cărei consecinţe negative pentru societăţile occidentale sunt în prezent evidente. Nu este onorabil să fie susţinută promovarea – rapidă şi lipsită de transparenţă – a unor asemenea proiecte, despre care se ştie că nu se bucură de sprijin în societatea românească” – se mai arată în Scrisoarea deschisă adresată Parlamentului de Conferinţa Episcopilor din România.

Prin intermediul aceluiaşi document, „pentru binele comun al societăţii şi al familiei, cât şi pentru demnitatea fiecărei persoane”, Biserica Catolică din România solicită retragerea proiectului privind parteneriatul civil, trimis spre adoptare Camerei Deputaţilor.

Un demers similar a fost iniţiat, zilele trecute, şi de Patriarhia Română, aceasta apreciind că încercările de redefinire a familiei naturale şi tradiţionale, „confirmată moral şi legislativ de-a lungul istoriei umanităţii”, par să facă parte dintr-o „agendă ideologică ce discreditează valorile şi binefacerile sociale ale familiei”.

„Considerăm că instituţionalizarea unei forme alternative de familie este contrară credinţei creştine şi tradiţiei poporului român, cu posibile consecinţe grave pentru viaţa morală, familială şi socială a acestuia” – preciza Patriarhia Română, adăugând că „parteneriatul civil nu ar face decât să încurajeze concubinajul şi să deresponsabilizeze pe cei doi parteneri în detrimentul mamei şi al copilului”.

M. TRIPON

Articole din aceeasi categorie