Ce se ştie despre proiectul impozitului pe venitul gospodăriei

Din informaţiile disponibile în prezent, conform proiectului Codului Economic, aflat în curs de elaborare, cota unică de impozitare a veniturilor persoanelor fizice ar putea fi înlocuită cu un impozit de 10% pe venitul global al gospodăriilor, venitul impozabil urmând să fie stabilit după ce din suma totală câștigată de membrii unei gospodării vor fi scăzute o serie de cheltuieli și acordate anumite deduceri. Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a precizat că, în prezent, proiectul este analizat de MFP, Uniunea Naţională a Notarilor Publici, Camera Consultanţilor Fiscali, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi Coaliţia pentru Dezvoltarea României, astfel că este posibil ca datele prezentate mai jos să fie modificate.

Fiecare gospodărie va beneficia de un punctaj acordat în funcție de numărul membrilor de familie și de un plafon neimpozabil. Venitul anual global impozabil se stabilește după scăderea, din venitul anual, al acestui plafon neimpozabil. Conform formulei de calcul din proiect, stabilirea plafonului neimpozabil (Pn) aferent gospodăriei se calculează ca produs între punctajul acordat gospodăriei (P), 1.000 de lei și 12 luni (Pn = P x 1.000 lei x 12 luni). Punctajul alocat gospodăriei este egal cu numărul membrilor gospodăriei plus un punct (P = număr de membri +1). Astfel, de exemplu, în cazul unei gospodării cu o singură persoană, plafonul neimpozabil va fi de 24.000 lei/an.

Dacă venitul anual global ajustat este negativ, gospodăriilor unde se află copii minori li se va acorda un sprijin financiar de 1.600 lei/an pentru fiecare copil. Copiii care urmează cursurile obligatorii ale învățământului preuniversitar beneficiază de această sumă doar dacă absențele nemotivate nu depășesc 10% din totalul orelor de curs.

Contribuția de sănătate plătită, prima de asigurare obligatorie pentru casă și mașină sau programele educaționale pentru copii precum sumele achitate pentru before și after school sau grădinițe particulare, dar și abonamente la sala fitness, gimnastică, dans, alte activități sportive, etc figurează printre cheltuielile care urmează să fie deduse la calculul venitului impozabil.

Deducerile se acordă anual, în limita plafonului neimpozabil aferent unei luni. Dacă plafonul neimpozabil lunar variază, se alege plafonul neimpozabil lunar cu valoarea cea mai mare. Cheltuielile deductibile sunt cele efectuate de oricare dintre membrii gospodăriei, pentru aceștia sau pentru alți membrii ai gospodăriei, justificate cu documente.

Dacă venitul net anual global impozabil este negativ se alocă fiecărui copil din gospodărie suma de 1.200 lei/an.

Impozitul anual

Impozitul anual global datorat pe gospodărie se stabilește prin aplicarea următoarelor cote de impunere asupra venitului net anual global impozabil: 0% pentru un venit global ajustat negativ și 10% pentru un venitul net anual global impozabil pozitiv.

La stabilirea venitului impozabil, gospodăriiile vor fi ajutate de consultanţi fiscali. „El (consultantul – n.r.) va fi de profesie liberală, va beneficia de un onorariu din partea Ministerului de Finanțe, așa cum medicul primește plată de la Casa de Sănătate, în funcție de câte gospodării are în administrate. Acest consultant fiscal va fi cel care va completa declarația fiscală pentru gospodăria respectivă, el fiind un bun cunoscător al legii, va ști să valorifice toate facilitățile de care poate să beneficieze gospodăria. Se va realiza un venit global brut din care se scad deducerile, precum 1.600 lei sau 1.200 pentru fiecare copil în funcție de venitul realizat lunar, asigurările la fondurile de pensii, asigurările de sănătate, taxele de școlarizare, de educație a copilului. Pe diferență se va aplica cota de impozitare.”, a declarat Viorel Ștefan, ministrul Finanțelor. Dacă se aplică acest tip de impozitare din 1 ianuarie 2018, prima declarație fiscală va fi depusă în mai 2019.

Impozitul pe venitul anual global de plată se achită în termen de 90 de zile de la data depunerii declarației de venit global.

Plătitorii de venituri din salarii vor depune numai Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit. De asemenea, aceștia trebuie să transmită / elibereze fiecărui beneficiar de venit un document care să cuprindă venitul net realizat în cursul anului, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul anterior.

Articole din aceeasi categorie