Home » Articole din categoria  » REPORTAJ (Pagina 18)

Mare, gros şi cumsecade: SE SCHIMBĂ VIAŢA PE RÎUL HĂŞDATE

Mare, gros şi cumsecade: SE SCHIMBĂ VIAŢA PE RÎUL HĂŞDATE

Se ştie: toamna strecoară în suflete nostalgii. Toate îţi apar într-o lumină difuză şi, credeţi-mă, din acest motiv, pictori, sculptori, poeţi sau prozatori s-au întrecut în a regla tirul lor înspre acest anotimp. E miere în suflete şi nebunie de culori pe dealuri. Vîntul se insinuează între verdele ierburilor şi rugina foioaselor de pe Dealul […]

Citeste tot articolul

Povestea meteoritului de la Mociu (Cluj), cel mai mare căzut în România

Localitatea clujeană Mociu este locul în care a căzut cel mai mare meteorit descoperit în România, iar cea mai mare bucată rezultată după dezintegrarea sa este păstrată la Muzeul de mineralogie din Cluj-Napoca, alături de fragmente de meteoriţi din întreaga lume. Meteoritul de la Mociu, care este şi cel mai cunoscut din România, a căzut […]

Citeste tot articolul

Zilele Floreştiului – un reuşit maraton artistic la început de septembrie

Zilele Floreştiului – un reuşit maraton artistic la început de septembrie

Debutul toamnei blînde a adus, în primul weekend al lui septembrie, mii de floreşteni, rude şi prieteni ai acestora în Poligonul Tăuţi, eliberat cu cîţiva ani în urmă de logistica militară pentru a deveni un spaţiu excelent pentru diverse manifestări publice ale comunităţii locale. Un spaţiu în care culorile camuflajului cazon au fost schimbate cu […]

Citeste tot articolul

Şi Cătina are şcoală europeană

Şi Cătina are şcoală europeană

Confortul european se realizează cu eforturi şi bani – ne-a reamintit primarul comunei Cătina, domnul Alexandru Bota, la analiza modului cum s-au finalizat lucrările de reabilitate şi modernizare a spaţiului de învăţămînt şi pregătirea, în cele mai bune condiţii, a începerii noului an şcolar 2014 – 2015. Se pare că atît şeful administraţiei publice de […]

Citeste tot articolul

Vultureni – 700: Sărbătoarea unei civilizaţii rurale de excepţie

Vultureni – 700: Sărbătoarea unei civilizaţii rurale de excepţie

Trecut-au mileniile peste o minunată vatră de locuire aşezată în Podişul Someşan, în aria geografică a Dealurilor Clujului şi Borşei, lăsîndu-ne urme arheologice încă de pe la începutul Neoliticului (anii 6000-5000 î.Hr.), traversînd epoca dacică şi apoi cea a grandiosului Imperiu Roman. Trecut-au secolele de la prima atestare documentară a satului Vultureni – căci despre […]

Citeste tot articolul

Promovarea Planului de Dezvoltare Locală în GAL ,,Cîmpia Transilvaniei’’

În principal, Grupul de Acţiune Locală Cîmpia Transilvaniei vizează atragerea fondurilor europene necesare finanţării fermierilor, persoanelor fizice, întreprinderilor, instituţiilor publice şi ONG-urilor, iar zonele pentru care trebuie depuse proiectele eligibile vizează , predilect, zona rurală. Investiţiile în agricultură, Modernizarea exploataţiilor agricole, Investiţii activităţi non-agricole, Dezvoltarea de noi produse, procese şi tehnologii, Valorificarea produselor vegetale, şi […]

Citeste tot articolul

Promovarea măsurilor din Planul de Dezvoltare Locală în GAL Cîmpia Transilvaniei

Promovarea măsurilor din Planul de Dezvoltare Locală în GAL Cîmpia  Transilvaniei

Grupul de Acţiune Locală Cîmpia Transilvaniei este o asociaţie non-profit autorizată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, desfăşurîndu-şi activitatea în cadrul Axei 4 LEADER a Programului Naţional de Dezvoltare rurală. Această microregiune se află pe segmentul estic al judeţului, pe brîul Mureşului şi al judeţului Bistriţa-Năsăud, ocupînd o suprafaţă de 1,008 km pătraţi pe care […]

Citeste tot articolul

Poetul Ady Endre – comemorat la Zilele Sîncraiului

Poetul Ady Endre – comemorat la Zilele Sîncraiului

Indicatoarele de Sat European şi Zonă a turismului rural, plantate la intrarea în Sîncraiu, îşi au perfectă acoperire dacă apelăm la doar cîteva date, ce definesc elementele de suprastructură acumulate în ultimii ani, în cel mai frumos sat din ţara Călatei; un sat al cărui confort edilitar se află pe acelaşi palier cu al Huedinului, […]

Citeste tot articolul

FINCIU – 555

FINCIU – 555

,,Aduceţi–vă aminte de lucrurile pe care părinţii noştri le-au făcut în vremea lor, şi vă veţi agonisi mare slavă şi nume veşnic’’, iată motoul biblic ce a direcţionat migăloasa incursiune în cei 555 de ani de atestare documentară, deşi legenda spune că, în vremuri imemoriale, păstorul Tripon a venit de jos, de la cîmpie, pentru […]

Citeste tot articolul

BĂIŞOARA – locul sufletului nostru

BĂIŞOARA – locul  sufletului nostru

Iată genericul celei de a patra ediţii a manifestărilor ce au înmănuncheat, duminică, 17 august 2014, frumoasa zi a comunei Băişoara, o aşezare de la poalele nord-estice ale Apusenilor, ce urcă pînă la 1500 m altitudine. Este, cum se ştie, o aşezare căutată în toate anotimpurile anului pentru splendorile naturale colorate în alb şi verde, […]

Citeste tot articolul

Destinaţii de vacanţă: Mănăstirea Izvoru Mureşului, locul unde se simt acasă românii de pretutindeni

Destinaţii de vacanţă: Mănăstirea Izvoru Mureşului, locul unde se simt acasă românii de pretutindeni

Mănăstirea cu hramul Adormirea Maicii Domnului, de la Izvoru Mureşului, supranumită şi „mănăstirea românilor de pretutindeni”, reprezintă pentru creştinii ortodocşi din zonă locul binecuvîntat de Dumnezeu unde îşi găsesc liniştea şi alinarea. Cadrul natural în care este aşezată, povestea construirii ei şi liniştea care te cuprinde cînd treci dincolo de porţile mănăstirii, te duc cu […]

Citeste tot articolul

Suedezii se căsătoresc la… Tureni

Suedezii se căsătoresc la… Tureni

Premieră absolută în actele de stare civilă ale Primăriei Tureni. Marţi, 5 august 2014, suedezul Stenfeld Begut Andreas şi iubita sa, Iohansson Malin Lena Margareta, doi nordici frumoşi, cu afinităţi artistice, s-au prezentat în faţa ofiţerului de stare civilă al comunei Tureni – care de data aceasta a fost chiar primarul unităţii administrativ teritoriale, doamna […]

Citeste tot articolul

Cu ,,Dor Transilvan” prin Malopolska (II)

Cu ,,Dor Transilvan” prin Malopolska (II)

• şi un scurt dialog cu proaspătul impresar şi coordonator artistic al cunoscutului ansamblu clujean, domnul Tiberiu Groza • Relaţiile de bună colaborare între judeţul Cluj şi voievodatul Malopolska, înfrăţite cu aproape un deceniu în urmă, se amplifică şi în componenţa lor cultural-artistică, în context înscriindu-se participarea Ansamblului folcloric ,,Dor Transilvan” la marele Festival Internaţional […]

Citeste tot articolul

Înălţimile lui Avram Iancu au fost ,,ocupate’’ de 20 de mii de participanţi la marea sărbătoare de la Fîntînele

Înălţimile lui Avram Iancu au fost ,,ocupate’’ de 20 de mii de participanţi la marea sărbătoare de la Fîntînele

Chiar dacă norii au dansat ameninţător pe înălţimile crăişorului Avram Iancu, iar temperaturile au coborît la 11 grade, toate drumurile au dus, duminică, la Fîntînele, unde istoria se împleteşte fericit cu verticalitatea brazilor pe aceste piscuri imense, cu tentă legendară, pe un eşafod cu mari virtuţi istorice, a cărei rezonanţă îşi are propria legimitate inconfundabilă. […]

Citeste tot articolul

Dincolo de spaime, ingeniozitatea dansului…

Plăsmuiesc. Cred că cel mai… nemişcat lucru din viaţa japonezului e soarele de pe steagul alb. Şi cea mai mare dragoste – muntele înalt, învăluit în zăpezi de basm. Stau acolo, pitite în adîncul fiecăruia, sintetizînd cu serioasă putere de concentrare atmosfera de un patriotism neînţeles, poate, de alte naţii. Şi chiar dacă se mişcă, […]

Citeste tot articolul

Aventură în jurul lumii. KUŞADAŞI – EFES, TURCIA

Aventură în jurul lumii. KUŞADAŞI – EFES, TURCIA

Turcia este ţara celor două continente, Europa şi Asia, despărţită în oraşul bizantin Constantinopole – Istanbul de apele Bosforului (Strîmtoarea Bosfor), care face legătura între Marea Neagră şi Marea de Marmara. Suprafaţa ţării este de 783.562 km2, adică de 3,4 ori mai mare decît suprafaţa României şi cu o populaţie de 78 milioane locuitori, mai […]

Citeste tot articolul

Aventură în jurul lumii. ISRAEL, ASHDOD – JERUSALEM

Israelul, ţară situată în sud-estul Mării Mediterane, cu o suprafaţă de 22.000 km2 şi o populaţie de 7.353.985 locuitori, se învecinează la vest cu Marea Mediterană şi Egiptul, la est cu Iordania şi Siria, iar la nord cu Libanul, avînd un pinten înfipt în Golful Aqaba, Portul Eilat (Elat). Portul Ashdod, situat la 26 km […]

Citeste tot articolul

Aventură în jurul lumii. CANALUL SUEZ

Canalul Suez desparte cele două continente, legate odinioară: Asia la est şi Africa la vest, aflîndu-se pe teritoriul Egiptului, între Peninsula Sinai şi Delta Nilului, din nord-estul Egiptului. Are o lungime de 163 km, leagă Marea Mediterană de Marea Roşie şi salvează o distanţă de aproape 12.000 (11.760) km. Leagă cele două porturi: Tewfiq din […]

Citeste tot articolul

Dejul, cum nu vrei să-l vezi!

Viaţa la marginea democraţiei  Ne prefacem că nu-i vedem şi-i ignorăm cu bună ştiinţă pentru că ne deranjează. Pentru că ne este ruşine cu ei. Dar ei există. În fiecare oraş sau comună mai răsărită, sute de oameni trăiesc în condiţii inumane, fără apă, căldură şi lumină, în locuinţe insalubre, adevărate focare de boli şi […]

Citeste tot articolul

La Turda: Certificatul de mare putere urbană

La Turda: Certificatul de mare putere urbană

Bătrîni sau mai tineri, trecători ocazionali sau locuitori de-o viaţă în bătrînul burg de pe Arieş, îşi amintesc de oraş ca de ceva între provincie şi metropolă. Întotdeauna a avut o anume temperatură afectivă pentru comunele aparţinătoare, dar a fost şi capitală de judeţ. Şi, în general, a prins mereu un flux de viaţă favorabil […]

Citeste tot articolul