Casa de Pensii Cluj: 13.331 de lei, cea mai mare pensie plătită din bugetul de asigurări sociale

Un pensionar la limită de vârstă din Cluj-Napoca beneficiază de cea mai mare pensie plătită din Bugetul de Asigurări Sociale: 13.331 de lei. Pensia minimă, respectiv indemnizaţia socială, este de doar 520 de lei, a relatat, pentru cotidianul „Făclia”, Maria Adriana Mocanu, şef serviciu comunicare, relaţii publice şi resurse umane al Casei Judeţene de Pensii Cluj.

Potrivit Mariei Adriana Mocanu, în judeţul Cluj sunt 185.989 de pensionari de stat, plătiţi din Bugetul de Asigurări Sociale, şi 9.797 de pensionari agricultori, plătiţi din Bugetul de Stat. În prezent, la Casa Judeţeană de Pensii Cluj se află în plată 132.508 de persoane beneficiare de pensie la limită de vârstă, 1.214 cu pensie anticipată şi 3.204 cu pensie anticipată parţială.

„În municipiul Cluj-Napoca sunt 77.082 de pensionari plătiţi din fondul de pensii de asigurări sociale de stat. Pensionarii cu pensii din sistemul agricol sunt evidenţiaţi la nivel de judeţ conform datelor centralizate la nivelul instituţiei”, a specificat Maria Adriana Mocanu.

Raportul la nivelul judeţului Cluj dintre numărul de salariaţi şi numărul de pensionari este de 1,44 salariaţi la un pensionar în plată.

La sfârşitul anului 2017, se aflau în plată la Casa Judeţeană de Pensii un număr de 223 de persoane care beneficiau de pensie de serviciu – magistraţi, personal civil aeronautic din Aviaţia Civilă a României, membri ai corpului diplomatic şi consular al României, funcţionari publici parlamentari, personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi ai parchetelor, consilieri şi auditori ai Curţii de Conturi – ca titulari sau urmaşi ai acestora.

„Cuantumul total al acestor pensii de serviciu plătite în luna decembrie 2017 a fost de 2.128.699 de lei din care 414.352 lei plătite din Bugetul Asigurări Soaciale de Stat (BASS), iar 1.714.397 de lei din Bugetul de Stat (BS). Plata pensiilor de serviciu se realizează din cele două bugete menţionate astfel: pentru partea de pensie aferentă din sistemul public de pensii – calculată pe baza punctajului mediu anual – plata se realizează din BASS, iar diferenţa dintre pensia de serviciu şi pensia aferentă din sistemul public de pensii se realizează din BS”, a explicat reprezentanta Casei Judeţene de Pensii Cluj.

Referindu-se la pensia minimă, Maria Adriana Mocanu a arătat că nivelul indemnizaţiei sociale se stabileşte anual, prin Legea bugetului de stat şi poate fi doar majorată la rectificarea bugetară, în raport cu evoluţia indicatorilor macroeconomici şi cu resursele financiare. Nivelul de 520 de lei pe lună al indemnizaţiei minime sociale a fost stabilit potrivit OUG 2/2017.

***

La sfârşitul anului 2017, în România erau 5.056.945 de pensionari. Beneficiarul celei mai mari pensii era un fost judecător, căruia i se achita suma de 40.963 lei.

Potrivit Ministerului Muncii, peste 1,2 milioane de persoane vâstnice primesc o pensie de 520 de lei pe lună, adică de 78 de ori mai puţin, comparativ cu pensia cea mai mare. Un singur pensionar de lux din România încasează într-o lună cât fiecare din cei 1,2 milioane de pensionari în şapte ani. Pensiile de lux sunt calculate în baza unui procent cuprins între 60% şi 80% din venitul brut avut înainte de pensionare, în timp ce pensiile publice sunt stabilite în funcţie de contribuţia la sistemul public de-a lungul perioadei lucrate.

Carmen FĂRCAŞIU

Articole din aceeasi categorie