Calendarul de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, 2017-2018

Proba scrisă din cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ (anul şcolar 2017-2018) se va desfăşura în 18 iulie 2018. Înscrierea candidaţilor care doresc să participe se face la unităţile de învăţământ, până în data de 9 octombrie 2017, inclusiv – informează Ministerul Educaţiei Naţionale.

Conform calendarului de organizare şi desfăşurare a acestui examen, aprobat prin ordin de ministru, emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen judeţene/a Municipiului Bucureşti se va face până la 2 octombrie 2017, transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratele şcolare judeţene/ISMB, în paralel cu verificarea şi avizarea acestora – până la 9 octombrie 2017, respectiv informarea candidaţilor cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere – în perioada 9 – 31 octombrie. Inspecţiile de specialitate vor fi efectuate până la 1 iunie 2018. Ulterior (3 – 10 iunie 2018), în vederea susţinerii probei scrise, dosarele de înscriere ale candidaţilor din baza de date vor fi completate şi validate.

Prima afişare a rezultatelor înregistrate de participanţii la proba scrisă va avea loc în 24 iulie. În zilele de 24 şi 25 iulie vor putea fi depuse contestaţii, care vor fi soluţionate în intervalul 25 – 27 iulie. Afişarea rezultatelor finale este programată pentru data de 27 iulie. Listele nominale cu candidaţii admişi vor fi transmise la Ministerul Educaţiei Naţionale în săptămâna 30 iulie – 3 august, MEN urmând să valideze, prin ordin de ministru, rezultatele examenului.

M. T.

Articole din aceeasi categorie