Cadrul legislativ pentru asigurarea necesarului de medicamente pentru pacienţii din România, revizuit

Ministerul Sănătăţii a anunţat că a revizuit cadrul legislativ pentru asigurarea necesarului de medicamente pentru pacienţii din România şi, conform noilor reglementări, deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă au obligaţia să garanteze permanent respectarea obligaţiei de serviciu public prin asigurarea unui stoc minim egal cu rulajul mediu lunar, pentru fiecare medicament pentru care deţin autorizaţia de punere pe piaţă în România.

Potrivit unui comunicat al MS, remis presei, distribuitorii angro trebuie să asigure permanent respectarea obligaţiei de serviciu public prin constituirea de stocuri asiguratoare egale cu rulajul mediu lunar, pentru fiecare medicament pe care îl distribuie. De asemeni, aceştia au obligaţia de a onora orice comandă justificată primită de la unităţile sanitare şi farmaciile cu care se află în relaţii contractuale, în termenele de livrare. Unităţile sanitare şi farmaciile au obligaţia să transmită comanda justificată către distribuitorii angro cu care se află în relaţii contractuale, cel puţin o dată pentru fiecare distribuitor angro, până la onorarea comenzii.

Ministrul Sănătăţii a cerut direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale să monitorizeze permanent situaţia rulajului medicamentelor pentru care s-au înregistrat disfuncţionalităţi în aprovizionare.

„Totodată, prin Ordinul de ministru care reglementează achiziţia unor medicamente care sunt procurate prin procedura de nevoi speciale sunt introduse prevederi referitoare la termenele ce trebuie respectate de instituţiile şi structurile cu atribuţii în domeniu în vederea îmbunătăţirii procesului de asigurare a accesului pacienţilor la medicamente furnizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale. De asemenea, în scopul de a asigura accesul populaţiei la medicamente, se stabileşte faptul că, în vederea achiziţionării medicamentelor pentru nevoi speciale, pentru care preţul propus este mai mare decât preţul minim, Ministerul Sănătăţii poate aproba temporar preţul propus, pe perioada de valabilitate a autorizaţiei de nevoi speciale” – se precizează în comunicat.

M. T.

Articole din aceeasi categorie