Burse speciale pentru studenții cercetători din UBB

Universitatea Babeș-Bolyai a anunțat, la începutul acestei săptămâni, că oferă, în acest an universitar, 60 de burse, cu o valoare lunară de 1.100 lei, pentru studenții cu activitate universitară foarte bună şi performanţe în domeniul cercetării ştiinţifice.

„Potrivit deciziilor anunțate de comisiile de concurs, 17 dintre bursierii anului universitar 2017-2018 sunt studenți la nivel licență, iar 43 sunt înscriși la programele de master ale UBB. Bursele sunt acordate studenților la nivel licență și master, în urma unei selecții în cadrul căreia au fost luate în considerare descrierea și susținerea publică a proiectului de cercetare propus de studenții înscriși în competiție, lucrările publicate și comunicările științifice, precum și mediile anilor de studii, media obținută la licență sau cea de admitere la master” – se precizează într-un comunicat al UBB, remis presei.

Conform contractului pentru acordarea bursei speciale, studenții trebuie să prezinte rezultatele cercetării care a constituit subiectul bursei la cel puţin o conferinţă ştiinţifică desfăşurată pe perioada bursei sau să facă dovada înscrierii la cel puţin o conferinţă desfăşurată după încheierea finanțării. Sub îndrumarea conducătorului științific, studenţii bursieri vor pregăti rezultatele cercetării pentru publicare și se angajează prin contract să aibă, până la finalizarea bursei, cel puțin o lucrare publicată sau trimisă spre publicare (cu confirmarea editorială de primire) la reviste științifice universitare indexate în baze de date internaționale – Web of Science, SCOPUS sau ERIH Plus – și editate în alte centre universitare decât Cluj-Napoca. De asemeni, bursierii vor susține cel puțin o prezentare a rezultatelor cercetării în cadrul Colegiului Virtual Next Generation.

„Bursele sunt acordate pentru stimularea performanţei şi a cercetării ştiinţifice de excelenţă în rândul studenţilor noştri. Aceasta, în condiţiile în care Universitatea Babeş-Bolyai se află constant pe primele locuri din ţară de mai mulţi ani, având o cultură a competitivităţii şi ţinteşte spre excelenţă în domeniile pe care le abordează, de la cercetare şi act educaţional, la implicarea în comunitate şi relaţia cu studenţii ei”, declară prorectorul UBB responsabil de cercetare, competitivitate-excelență și publicații științifice, prof. univ. dr. Daniel David.

M. T.

Articole din aceeasi categorie