Breviarul statistic “Romania în cifre”

Institutul Naţional de Statistică a lansat publicaţia „Romania în cifre – breviar statistic”, care sintetizează seriile de date statistice, ce definesc starea economică şi socială a ţării: geografie, meteorologie, mediul înconjurător, populaţie, piaţa forţei de muncă, veniturile populaţiei, câştigurile salariale, cheltuielile populaţiei, consumul populaţiei, locuinţe şi utilităţi publice, securitate şi asistenţă socială, sănătate, educaţie, cultură, preţuri, conturi naţionale, investiţii, agricultură, activitatea întreprinderii, industrie, energie, construcţii, transporturi, comerţ internaţional şi intern, servicii de piaţă, turism, justiţie, statistică internaţională. Lucrarea este disponibilă la adresa: http://www.insse.ro/cms/ro/publicatii-statistice-in-format-lectronic

Articole din aceeasi categorie