Bonurile fiscale câştigătoare la loteria de Paşti

Bonurile fiscale cu o valoare de 787 de lei, emise în 9 ianuarie 2019, au fost desemnate câştigătoare la extragerea specială a Loteriei Bonurilor Fiscale organizată cu ocazia Paştelui.

Potrivit datelor Loteriei Române, cei care au bonuri fiscale câştigătoare pot depune cererile de revendicare a premiului, în maxim 30 de zile, începând cu prima zi după efectuarea extragerii. De asemenea, posesorii trebuie să depună bonurile fiscale (în original), copia actului de identitate şi o cerere, la orice administraţie fiscală din structura ANAF.
Un bon fiscal este considerat câştigător doar dacă îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute de lege, având înscrise elementele obligatorii care arată că a fost emis cu un aparat de marcat fiscalizat (de exemplu: logotipul şi seria fiscală ale aparatului de marcat electronic fiscal, data şi ora emiterii precum şi numărul de ordine).
Fiecare unitate ANAF, la care se depun bonurile fiscale câştigătoare în prima etapă de selecţie, va elibera o copie a acestora cu menţiunea “conform cu originalul”, pe care va fi scris numărul unic de înregistrare.
Lista cu numerele unice de înregistrare ale cererilor de revendicare va fi publicată pe site-urile MFP (www.mfinante.ro) şi ANAF (www.anaf.ro). Dacă, după finalizarea perioadei de depunere a cererilor, lista cuprinde cel mult 100 de cereri, premiul de un milion de lei este împărţit persoanelor care le-au depus, după verificarea autenticităţii bonurilor câştigătoare. Dacă se depăşeşte numărul maxim de 100 de cereri, va fi organizată a doua extragere în vederea determinării a 100 de câştigători.

Articole din aceeasi categorie