Au scăzut creanţele financiare ale administraţiei publice

Creanţele financiare ale administraţiei publice, exprimate ca pondere în produsul intern brut (PIB), au scăzut cu 1,8%, în trimestrul al treilea din 2017 comparativ cu perioada similară din 2016, ajungând la valoarea de 23,9%, se arată într-un raport al Băncii Naţionale a României (BNR). Deţinerile de acţiuni şi alte participaţii ale statului s-au diminuat cu 0,6%, ajungând la nivelul de 8,9% din PIB. Depozitele administraţiei publice au scăzut cu 0,4%, până la 8,2% din PIB, iar alte conturi de primit au scăzut cu 0,7%, ajungând la un nivel de 6% ca pondere în PIB. Angajamentele financiare ale sectorului Administraţii publice au scăzut ca pondere în produsul intern brut, atingând un nivel de 44,7%, faţă de 46,9%. Titlurile de natura datoriei, în lei şi valută, au scăzut cu 0,1%, ajungând la un nivel de 29,2% din PIB. Dacă în cazul titlurilor de natura datoriei pe termen scurt s-a înregistrat o diminuare pe seama răscumpărării într-un ritm mai accelerat decât emisiunea de noi titluri cu această scadenţă, pentru titlurile pe termen lung au avut loc creşteri datorate emisiunilor noi de titluri, urmare a modificării managementului datoriei publice prin care se urmăreşte majorarea scadenţei medii a titlurilor emise de administraţiile publice. Datoriile comerciale au scăzut cu 0,6%, până la 7,5% din PIB. Creditele au scăzut cu 1,5%, reprezentând 7,3% din PIB, la finele trimestrului III 2017. Subsectorul „Administraţia centrală” a înregistrat un necesar de finanţare atât în trimestrul III 2017 (0,1% din PIB), cât şi în trimestrul III 2016 (0,4% din PIB).

Articole din aceeasi categorie