Arte Expoziţia absolvenţilor Universităţii de Artă şi Design Cluj-Napoca, 2015

Sticla – ceramica – metalul : forme artistice cu valoare de unica

Nu greşesc deloc dacă afirm că Departamentul ceramică – sticlă – metal din cadrul Facultăţii de arte decorative şi design – prof. dr. Titu Toncian, prof. dr. Valeriu Semenescu, conf. dr. Marius Silviu Georgescu, conf. dr. Andrei Florian, lector dr. Nicolae Procopan, lector dr. Adina Emilia Toader, prep. drd. Dănuţ Alban – este unul de forţă. Afirmaţia are în vedere competenţele dobîndite de studenţi în anii de studiu, lecenţă şi master, multe şi însemnate de la designeri de prototip pentru obiectele funcţionale, designeri în ceramica ambientală, designeri de vitraliu, restaurator obiecte artistice din ceramică sau sticlă, artist decorativ, …, specialişti cu alte cuvinte, în domeniul artelor … focului. Au ocazia la terminarea studiilor să se afirme fie ca artişti în ceramica sculpturală sau instalaţie, fie ca designeri pentru industria ceramică şi cea a sticlăriei.

Departamentul ceramică – sticlă – metal propune o promoţie 2015 de numai 14 absolvenţi, autori ai unor lucrări cu valoare de unicat, fără exagerare. Ei sînt : Mădălina Mihoc (‘Obiecte pentru budoar. Pledoarie pentru frumuseţe’), Domahidi Krisztina (‘Moştenire’; proiectul readuce în atenţie un obiect de foarte mult timp uitat, gamela, care simbolizează foametea, distanţa, timpul pierdut, războiul, suferinţa, dorul, anxietatea, moartea, tortura, înfometarea; “lucrarea are rolul de a repreznta corpul şi sufletul uman în special, în condiţii de vicisitudine”), Victoriţa Andres (‘Sunetul naturii’), Valeria Ciociu (‘My Music Is My Identity’), Laura Cioci (‘Aripi sau Rădăcini’), Tudor Lucian Oltean (‘Familia ideală’; titlul este inspirat ales, el simbolizînd prin lămpi din ceramică – asocierea cu metalul se impunea de la sine – o suită de obiecte de iluminat necesare unei case impunătoare mai ales, cîte una pentru fiecare cameră în parte; ideea de bază este cea a unităţii familiei, stabilităţii, în care obiectele ceramice dau trăinicie esteticului înconjuător), Diana Nedeş (‘Cauza Sui’), Simo Katalin (‘Oglindă oglinjoară’; trei idei bine materializate practic : “Are gura cît poarta din Viena’; ‘Spicul gol îşi ţine capul’; ‘Se uită ca boul la poartă nouă’), Vasile Cătărău (‘Hematit’; “piesa ceramică prezintă suprafeţe sferice lustruite, ce se îmbină într-o formă romboidală specifică. Lucrarea doreşte să inspire viitorul, să îl ‘ispitească’ cu formele sferice şi cu jocul luminii (…) Luciul negrului mat produce o exaltare a simţurilor şi o revelare a ‘eului interior” * Dualitatea imperfectă’, lucrare ce reuneşte “aspecte contradictorii într-o compoziţie echilibrată, sugînd imperfecţiunea dualităţii lumii perceptibile” * ‘Apologia lui Platon’. 10 piese ceramice ce reuşesc să “sintetizeze şi să esenţializeze elementele platonice constituente ale Universului”), Boloni Andrea /’Viziuni – Tarot Vision’; viziuni din care nu lipsesc ‘Rugăciunea’, ‘Spînzuratul vede altfel’, ‘Împăratul cel Drept’, ‘Trofeu’, ‘Balanţa’), Deak Zsuzsanna (‘Catharsis’), Adrian Pop (‘ARCitecture – ecOLOGY’), Cora Pojaru (‘Cokiland’), Anca Sânpetrean (‘Non Functional Toys’).

Arte textile – design textil : broderii, colaje textile, haute – lisse, …

Mă bucur sincer că am ocazia să prezint prin cei 14 absolvenţi, Departamentul arte textile – design textil – prof. dr. Radu Pulbere, prof. dr. Liliana Moraru, conf. dr. Radu Şerban, lector dr. Anca Pintilie, lector dr. Georgeta Bera -, departament în care competenţele dobîndite sînt multe şi însemnate, de la designer de produs pentru ţesături la designer pentru imprimări textite, artisti vizual, artost decorator specializat în tapiserie, restaurator de obiecte textile în cadrul echipelor interdisciplinare, …

Artele fibrei – broderie, imprimerie, colaj textil, haute – lisse, basse – lisse, instalaţii, obiecte textile, mix – media, mobilier contemporan – evidenţiază calităţile celor 14 absolvenţi nivel licenţă şi master, cunoaşterea şi stăpînirea tehnicilor de lucru, exploatarea materialelor clasice şi noi, originalitate prin teme alese şi calitatea lucrărilor.

Design textil 2015 înseamnă : Ana Jardan (‘Clopotele Timpului’), Elisabeta Iovănescu (‘Dare to Wear’; materiale simple, transparente, textură fină; lucrări inspirate din perioada barocă; personajele scenografice transmit ideea de fineţe şi mare rafinament), Maria Potîrniche (‘Aquarium’), Petra Orha (‘Florin de companie’), Kovacs Eniko (‘Cercetarea interacţiunii desenului şi elementelor grafice în creaţia de design textil contemporan’; elementele grafice în relaţie cu expresia materialului şi gama cromatică contribuie la alcătuirea obiectului de design, influenţînd caracterul aplicativ al acestuia), Olivia Vasiu (‘Resurse expresive ale costumului popular între modă şi design textil’; legătura dintre moda contemporană şi expresivitatea portului popular românesc), Maria Neag (‘Expresii textile înd esignul interior’; ideea de recycling, cinci obiecte vechi de design care au fost reformulate cu ajutorul materialelor textile, avînd scopul de a le reintroduce în circuitul de utiizare, păstrîndu-le funcţionalitatea), Andreea Iancu (‘Arta şi designul textil – un dialog interdisciplinar’; cercetarea relaţiei dintre expresia artistică, tehnicile d eprelucrare şi posibilitatea de manipulare a materialului textil), Jakab Anna Julia (‘O cercetareasupra imaginii în relaţie cu structurile textile’), MagyariAnnamaria (‘Expreivitatea textilelor contemporane4 în designul interior’; ansamblul de obiecte reformulează expresia şi funcţionalitatea spaţiului public, metamorfozîndu-l), Maria Năstase (‘Allegoical Space’), Hajnal Csibi (‘Idealuri intangibile’), Larisa Jucan (‘Silentium’; proiect dedicat femeii musulmane), Alexandra Tudor (‘Interacţiuni ale designului textil cu diverse domenii ale artei’; proiectul cercetează particularităţile materialelor textile, tehnici de destructurare, alcătuirea unor suprafeţe cu ajutorul materialelor neconvenţionale, creîndu-se astfel materiale unice, versatile).

Demostene ŞOFRON

Foto : Cătălina PINTEA

Articole din aceeasi categorie