Arte Expoziţia absolvenţilor Universităţii de Artă şi Design Cluj – Napoca, 2015

Pictura : virtuozitate, mister, opacităţi, transparenţe

Nu am mai scris de multă vreme expoziţia absolvenţilor Deparatmentului pictură – prof. dr. Ioan Sbârciu, prof. dr. Ioan Aurel Mureşan, prof. dr. Nicolae Man, prof. dr. Duka Kudor, conf. dr. Florin Ştefan, conf. dr. Marius Berce, lector dr. Viorel Nimigeanu, lector dr. Ioana Olăhuţ, lector dr. Ioana Popa, asist. dr. Szabolcs Veres -, departament bine ancorat şi racordat la valorile şi problematicile picturii contemporane. Absolvenţii liniilor licenţă şi master dovedesc cunoaşterea limbajului pictural, au capacitatea de a opera cu materiale şi tehnici specifice picturii, au capacitatea de a acoperi diverse genuri (de la portre şi piesaj la compoziţii, artă sacră, murală).

Am intrat în expoziţia absolvenţilor UAD Cluj – Napoca 2015 – excelentă gazdă Expo Transilvania – de mai multe ori. M-am oprit mult asupra fiecărei lucrări în parte. M-am bucurat să constat că despre cîţiva dintre absolvenţii departamentului pictură am scris în anii anteriori – Filep Norbert, Lucian Popăilă, Oana Năstăsachi, Mihai Guleş, Libor Zsofia, Andrea Tivadar, … -, fie amintindu-i, fie oprindu-mă asupra lucrărilor. Despre mulţi am avut prilejul să scriu cu pilejul Expo Maraton 2015, 2014, 2013, un pas important în propunerea de tinere talente.

Voi începe prezentarea celor 36 de absolvenţi cu un citat din Picasso, “Pictura este un act dureos de realizare a unui echilibru între viziunea interioară, virtuozitate şi mister”. Şi am găsit în cele 36 de expoziţii personale de pictură şi virtuozitate, şi mister, opacităţi şi transparenţe deopotrivă, multiple stări ale artiştilor “exprimate în culori” (apud Valeria Mahok).

Pictura 2015 înseamnă Ana Manolache (‘Revelarea universului interior’), Dorin Arion (‘Portret pentru oamenii pe care-i cunosc’), Alex Mocanu (‘Vedutte veneţiene’), Marian Ionescu (‘Transgresiuni în peisaj’), Raluca Perşa (‘Structura celulară a picturii’; idee excelentă, materializare picturală de efect şi impact), Alexandra Mocan (‘Trans’), Raluca Mocioc (‘Lumină’), Roxana Ajder (‘Nudul feminin în pictura secolului XX’), Ionica Bădoi Adriana (‘Nodus tollens în pictură’; demers pictural despre identitate), Mihai Guleş (‘Anonymous’; propunere tematică interesantă, inedită şi îndrăzneaţă; motivaţia temei este una de substanţă, citez “Lăsîndu-ne afectaţi de întîmplăile din jurul existenţei noastre, încercăm să rezonăm cu propria noastră fiinţă, în dorinţa de a ajunge la subconştientul care să ne ajute să ne menţinem într-o stare bună de spirit precum şi într-un echilibru emoţional”), Pavel Grosu (‘Simulacre’), Gagyi Botond (‘Bystander’; montanul în pictură, temă puţin abordată, idee excelentă), Portik Noemi (‘Amintiri. Album de familie’), Daniel Man (‘Cetatea ideală’), Maria Suciu (‘Rodia. Picturalitate şi Mitologie’; din nou un proiect inedit !, prezentare inovatoare), Viski Katalin (‘Negură interioară’), Veronica Tarcea (‘Urbi et Orbi’), Libor Zsofia (‘Ritmuri’), Oana Năstăsachi (‘Construcţii de formă şi culoare’), Andrea Tivadar (‘Reţele’), Oana Cosmescu (‘Magnetic Sedona’), Lucian Popăilă (‘HO Ichtys’), Emma Păvăloaia (‘Configuraţiile lemnului’), Vladimir Băluţ (‘Negru de fum’), Andreea Lugigan (‘Peisaj industrial’), Lazar Agnes (‘Metamorfoza copacilor’), Ligia palade (‘Peisajul în pictură’), Ana Homei (‘Portretul ca pretext şi motiv pictural’), Sandradavid (‘Coral’; tehnica dripping – acrylic, în straturi cu aplicarea fiecărei culori, pe rînd 7 combinaţii de culori; idee generoasă de materializare a jocului culorilor, model unic de culori vii), Gabriela David (‘Antropomorphos’), Iulia Herinean (‘Percepţie şi introspecţie’), Cristian Lăpuşan (‘My People’; tema războiului; tag – uri : teroare, mascaţi, arme, lume înfricoşată, …), Mircea But (‘Claude Monet Street’; o altă lucrare în care culoarea predomină, fascinează şi copleşeşte), Mathe Laszlo (Monetary – sm’), Filep Norbert (‘Desituare. Spaţiere. Deplasare. O poetică a metaspaţialităţii prin prisma culorilor’), Camelia Hîrlea (‘Geneza urmei’, colecţie de un colorit aparte; “Există o forţă extrem de puternică, pentru care, cel puţin pînă în prezent, ştiinţa nu a găsit o explicaţie formală. Este forţa care include şi guvernează totul, este chiar în spatele oricărui fenomen care are loc în univers şi încă nu a fost identificată de noi. Această forţă universală este IUBIREA” – Albert Einstein)

Pentru o parte din absolvenţi, urmează studiul master. Pentru alţiiurmează întîlnirea cu publicul şi criticii de artă, cu directorii de muzee şi galerii de artă. Aştept reîntîlnirea cu fiecareîn parte, în speranţa că voi avea din nou ocazia de a le consemna reuşitele.

Demostene ŞOFRON

explicaţii lucrări :

Camelia HIRLEA : Geneza urmei

Mihai GULEŞ : Anonymous

Articole din aceeasi categorie