Aproximativ 10% din clădirile unităţilor de învăţământ din ţară funcţionează fără autorizaţia de securitate la incendiu

Aproximativ 10% din cele peste 26.000 de clădiri ale unităţilor de învăţământ din ţară funcţionează fără autorizaţia de securitate la incendiu, a declarat pentru AGERPRES Cătălin Chircă, purtător de cuvânt al IGSU.

El a arătat că în această perioadă inspectoratele pentru situaţii de urgenţă din ţară, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene, au întreprins acţiuni de identificare a tuturor construcţiilor cu destinaţia de învăţământ, care funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu şi asupra acestei situaţii au fost informate Administraţia Prezidenţială, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, instituţiile prefectului şi consiliile judeţene.

„Facem menţiunea că autorizaţia de securitate la incendiu se emite în baza solicitărilor adresate de autorităţile administraţiei publice locale. În lipsa acestor solicitări, însoţite de documentaţia tehnică aferentă şi a existenţei lucrărilor care ţin de îndeplinirea cerinţei securitate la incendiu, acest act nu poate fi emis. Cu toate eforturile depuse de inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene în a acorda asistenţă tehnică de specialitate, se constată o scădere a mediei lunare de emitere a acestor acte de autoritate, de la 23 autorizaţii pe lună, cât s-a înregistrat în perioada octombrie 2016 – martie 2017, la 13 autorizaţii pe lună”, a declarat Chircă.

Avizele de securitate la incendiu se emit în cazul construcţiilor noi sau a modificărilor aduse construcţiilor existente şi constau în verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de securitate la incendiu, adoptate în documentaţiile tehnice de proiectare. După recepţia de la terminarea lucrărilor, înainte de punerea în funcţiune a clădirii, trebuie solicitată şi obţinută autorizaţia de securitate la incendiu pentru construcţia respectivă.

Cătălin Chircă a explicat că prin emiterea acestei autorizaţii se certifică faptul că măsurile cuprinse în documentaţia de proiectare (care a stat la baza emiterii avizului) au fost realizate. Principalele măsuri de securitate la incendiu necesar a fi adoptate pentru unităţile de învăţământ sunt: asigurarea a două căi de evacuare; echiparea cu instalaţii de stingere a incendiilor (hidranţi interiori, hidranţi exteriori); echiparea cu instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu; echiparea cu instalaţii pentru iluminatul de siguranţă; dotarea cu mijloace de primă-intervenţie (stingătoare).

Articole din aceeasi categorie